Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 03.03.2021

Liczba wejść na stronę: 14760065
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 107/2019

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.04.2019
Data wejścia w życie:
02.05.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 2379
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 898/2018


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 16-04-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 16-04-2019 10:23:50
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 17-04-2019 11:18:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A