Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621562
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 189/2019

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do wykonania koncepcji dla zadania pod nazwą: ,,Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej w Toruniu"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.7
- :zał.8
- :zał.9
- :zał.6
- :zał.5
- :zał.4
- :zał.3
- :zał.1
- :zał.2
- :zał.10
- :zetawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Marek Palmowski
Data wytworzenia: 23-04-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 23-04-2019 14:39:08
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 09-05-2019 12:49:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A