Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621757
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 190/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wejścia głównego i kortu na boisko plażowe w Szkole Podstawowej 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Mapki poglądowe
- :rysunek
- :Dokumentacja fotograficzna
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Zbigniew Wysocki
Data wytworzenia: 24-04-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 24-04-2019 11:13:53
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 24-04-2019 11:23:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A