Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621756
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 191/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej wykonanie montaż płaskorzeźby z metalu. UNIEWAŻNIENIE

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.3
- :zał.2
- :zał.1
- :zał.4
- :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 24-04-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 24-04-2019 14:09:18
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 08-05-2019 11:25:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A