Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621745
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 192/2019

Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 25-04-2019
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 25-04-2019 12:10:56
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-04-2019 12:14:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A