Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621087
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 193/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czterech systemów alarmowych zabezpieczających rozdzielnie elektryczne zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :zal
- :zal
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 25-04-2019
Kto opublikował: Krzysztof Nowacki
Data publikacji: 25-04-2019 13:56:42
Kto zmodyfikował: Krzysztof Nowacki
Data ostatniej modyfikacji: 25-04-2019 14:05:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A