Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621073
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 194/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją programową przeprowadzenia cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o wyniku postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 26-04-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 26-04-2019 09:52:58
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 10-05-2019 08:49:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A