Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621034
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 9/2019

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Zimny
Data wytworzenia: 26-04-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 26-04-2019 14:29:55
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2019 15:11:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A