Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2019

Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :56_2019_siwz_26_04
- :56_2019_umowa_26_04
- :56_2019_zal_do_umowy_26_02
- :56_2019_oswielt_26_04
- :56_2019_przedmiary_26_04
- :56_2019_rem_konstr_26_04
- :26_2019_zal_26_04
- :56_2019_otwarcie_ofert
- :56_2019-uniewaznienie_21_06
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 26-04-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 26-04-2019 16:07:58
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 21-06-2019 14:59:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A