Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621538
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 22/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 121/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.06.2019
Data wejścia w życie:
14.06.2019
Utrata mocy:
05.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 13-06-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 13-06-2019 12:09:58
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2019 12:15:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A