Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621742
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 23/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dybowskiej, Kujawskiej, Podgórskiej, Poznańskiej oraz Placu Armii Krajowej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 144/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 09-07-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-07-2019 15:47:57
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2019 15:48:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A