Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621765
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 28/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu wraz z prognozą.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 12-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-08-2019 09:20:38
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2019 09:21:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A