Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11823091
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 29/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu, wraz z prognozą.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 12-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-08-2019 09:21:52
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2019 09:23:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A