Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621237
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 30/2019

„Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu (Uchwała nr 185/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r.)”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.09.2019
Data wejścia w życie:
26.09.2019
Utrata mocy:
17.10.2019
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 25-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 25-09-2019 15:06:03
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2019 15:12:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A