Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796071
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 8/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu (Uchwała Nr 338/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 13-03-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 13-03-2020 08:37:03
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2020 08:39:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A