Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12967907
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 391/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.05.2020
Data wejścia w życie:
05.06.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Wniosek o zastosowanie obniżonej stawki czynszu za lokal stanowiący własność Gminy Miasta Toruń, którym gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych na skutek Covid-19
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 2641
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 414/2012


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 18-05-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 18-05-2020 15:26:58
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 22-05-2020 08:25:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A