Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796195
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 16/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter budynku) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego obszar mostu i terenów położonych po wschodniej stronie mostu, wraz z prognozą.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.08.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 30-06-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 30-06-2020 10:47:29
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 30-06-2020 10:49:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A