Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166952
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 107/2020

w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.06.2020
Data wejścia w życie:
24.06.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 24-06-2020
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 03-07-2020 08:48:31
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2020 08:49:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A