Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796238
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 18/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 417/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.09.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 18-08-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 18-08-2020 10:22:32
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-08-2020 10:24:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A