Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13795916
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 19/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu (Uchwała Nr 265/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu (Uchwała Nr 292/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu (Uchwała Nr 339/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Handlowy Zieleniec" dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu (Uchwała Nr 359/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.09.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 21-08-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-08-2020 15:42:24
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2020 15:44:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A