Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796038
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 20/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu (Uchwała Nr 358/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.08.2020
Data wejścia w życie:
25.08.2020
Utrata mocy:
25.09.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść obwieszczenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 24-08-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 24-08-2020 12:40:18
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 24-08-2020 12:44:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A