Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796006
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 22/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.10.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść obwieszczenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 01-09-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 01-09-2020 11:13:50
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 01-09-2020 11:17:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A