Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796127
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 26/2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.09.2020
Data wejścia w życie:
25.09.2020
Utrata mocy:
16.10.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść ogłoszenia o przystapieniu do opracowania projektu (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 24-09-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 24-09-2020 12:02:46
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 24-09-2020 12:05:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A