Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18633727
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 498/2020

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.10.2020
Data wejścia w życie:
01.01.2021
Utrata mocy:
01.01.2024
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - Obszar, na którym mogą być stosowane zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmuje Strefę Staromiejską, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO
- :Załącznik nr 2 - LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
- :Załącznik nr 3 - ZGŁOSZENIE zamiaru korzystania ze zwolnienia w ramach uchwały nr 498/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
- :Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 5136
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 28-10-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 28-10-2020 14:36:54
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2020 12:46:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A