Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872394
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 503/2020

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.10.2020
Data wejścia w życie:
01.01.2021
Utrata mocy:
01.01.2024
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Formularz zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 5141
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 28-10-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 28-10-2020 14:54:51
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2020 12:43:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A