Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621402
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 778/2005

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowania inwestycji do realizacji oraz opracowań niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu” etap I „Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.06.2005
Data wejścia w życie:
09.06.2005
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 268/2008
Uchwała RMT 418/2008
Uchwała RMT 564/2009
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A