Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10970612
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Rezolucja RMT 1/2005

w sprawie lokalizacji mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Toruniu w ciągu drogi krajowej nr 15.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.02.2005
Data wejścia w życie:
17.02.2005
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A