Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166972
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 1001/2006

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji pkt. 3 załącznika do uchwały nr 812/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku dotyczącego kontroli prawidłowości ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie studium wykonalności nowej przeprawy mostowej przez Wisłę w tzw. ciągu ul. Wschodniej.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.04.2006
Data wejścia w życie:
27.04.2006
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :sprawozdanie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A