Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621290
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 1086/2006

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z przygotowaniem realizacji inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu, etap III Przebieg północny tzw. Trasy Wschodniej - od Placu Daszyńskiego do granic miasta”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.09.2006
Data wejścia w życie:
14.09.2006
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A