Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12968085
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 1128/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.09.2006
Data wejścia w życie:
21.12.2006
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 390/2004


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A