Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621270
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 268/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowania inwestycji do realizacji oraz opracowań niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu” etap I „Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2008
Data wejścia w życie:
21.02.2008
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 778/2005


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A