Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12967887
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 174/2011

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.06.2011
Data wejścia w życie:
02.06.2011
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 86/2012
Zarządzenie PMT 206/2012
Zarządzenie PMT 388/2012
Zarządzenie PMT 60/2013
Zarządzenie PMT 121/2014
Zarządzenie PMT 335/2014
Zarządzenie PMT 218/2018
Zarządzenie PMT 80/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydet Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 02-06-2011
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 06-06-2011 09:41:41
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 06-06-2011 09:44:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A