Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12968180
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 240/2011

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę i najem lokali i budynków stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń na rzecz organizacji oraz szkół wyższych oraz ich obniżek

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.07.2011
Data wejścia w życie:
20.07.2011
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 454/2011
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 20-07-2011
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 25-07-2011 09:49:48
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2011 09:50:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A