Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8464231
Data (2018-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Informacje o środowisku

Ilość dokumentów: 274
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 15/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Katarzynka" dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 03.08.2018
Informacje o środowisku 14/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Informacje o środowisku 13/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Informacje o środowisku 12/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak A" dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu (Uchwała Nr 874/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.). 16.07.2018
Informacje o środowisku 11/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania rzestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu (Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 873/18 z dnia 21 czerwca 2018r.). 29.06.2018
Informacje o środowisku 10/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - "Park Handlowy" w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.06.2018
Informacje o środowisku 8/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jordanki" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 864/18 RMT z dnia 17 maja 2018 r.). 24.05.2018
Informacje o środowisku 9/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 865/18 RMT z dnia 17 maja 2018 r.). 23.05.2018
Informacje o środowisku 7/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu – Uchwała nr 846/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. 17.05.2018
Informacje o środowisku 6/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu (Uchwała Nr 845/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.) 26.04.2018
Informacje o środowisku 5/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 11.04.2018
Informacje o środowisku 4/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Szosa Bydgoska, a zachodnią granicą miasta w Toruniu (Uchwała Nr 803/18 z dnia 25 stycznia 2018r.). 29.03.2018
Informacje o środowisku 3/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu (Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 826/18 z dnia 22 marca 2018r.). 26.03.2018
Informacje o środowisku 2/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy – Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu – w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 103.03-U3, 103.03-MW6,103.03-U/ZP2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.01.2018
Informacje o środowisku 1/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 17.01.2018
Informacje o środowisku 24/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 22.12.2017
Informacje o środowisku 23/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 749/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 2) dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 750/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 3) dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 751/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.). 19.12.2017
Informacje o środowisku 22/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.12.2017
Informacje o środowisku 21/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 09.11.2017
Informacje o środowisku 20/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A