Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8971507
Data (2018-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Informacje o środowisku

Ilość dokumentów: 288
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 29/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.12.2018
Informacje o środowisku 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu (uchwała nr 940/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 27/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu (uchwała nr 942/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 26/2018Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (uchwała nr 941/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu (na podstawie uchwały nr 928/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 15.10.2018
Informacje o środowisku 24/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 10.10.2018
Informacje o środowisku 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu (Uchwała Nr 655/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r.); 2) dla osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu (Uchwała Nr 725/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017r.). 02.10.2018
Informacje o środowisku 22/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 915/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.). 26.09.2018
Informacje o środowisku 21/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Centrum" dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu (Uchwała Nr 555/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r.). 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu (Uchwała Nr 638/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.). 26.09.2018
Informacje o środowisku 20/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 20.09.2018
Informacje o środowisku 19/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu (Uchwała Nr 654/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu (Uchwała Nr 724/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu (Uchwała Nr 726/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu (Uchwała Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.); 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy - Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu (Uchwała Nr 828/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.). 18.09.2018
Informacje o środowisku 18/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.09.2018
Informacje o środowisku 17/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 24.08.2018
Informacje o środowisku 16/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Okólnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 892/18 z dnia 19 lipca 2018 r.). 16.08.2018
Informacje o środowisku 15/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Katarzynka" dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 03.08.2018
Informacje o środowisku 14/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Informacje o środowisku 13/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Informacje o środowisku 12/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak A" dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu (Uchwała Nr 874/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.). 16.07.2018
Informacje o środowisku 11/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania rzestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu (Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 873/18 z dnia 21 czerwca 2018r.). 29.06.2018
Informacje o środowisku 10/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - "Park Handlowy" w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A