Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019
Data (2019-02-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Informacje o środowisku

Ilość dokumentów: 300
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 11/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Informacje o środowisku 10/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Informacje o środowisku 9/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 308) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 25.01.2019
Informacje o środowisku 4/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 310) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu oraz prognozą oddziaływania na środowisko. 21.01.2019
Informacje o środowisku 8/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 19/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 7/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska i Dekerta w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 20/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 6/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 21/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 5/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 22/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 3/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu (Uchwała Nr 916/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.). 15.01.2019
Informacje o środowisku 2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w Toruniu (Uchwała Nr 943/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 15.01.2019
Informacje o środowisku 1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu (Uchwała Nr 827/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.). 15.01.2019
Informacje o środowisku 30/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312)- z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz "trasy średnicowej" w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 27.12.2018
Informacje o środowisku 29/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.12.2018
Informacje o środowisku 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu (uchwała nr 940/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 27/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu (uchwała nr 942/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 26/2018Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (uchwała nr 941/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu (na podstawie uchwały nr 928/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 15.10.2018
Informacje o środowisku 24/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 10.10.2018
Informacje o środowisku 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu (Uchwała Nr 655/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r.); 2) dla osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu (Uchwała Nr 725/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017r.). 02.10.2018
Informacje o środowisku 22/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 915/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.). 26.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A