Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15873998
Data (2021-06-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Informacje o środowisku

Ilość dokumentów: 365
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 12/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 632/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r.). 28.05.2021
Informacje o środowisku 11/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 21.05.2021
Informacje o środowisku 10/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu (Uchwała Nr 615/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.). 11.05.2021
Informacje o środowisku 9/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Torunia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 04.05.2021
Informacje o środowisku 8/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 592/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r.). 16.04.2021
Informacje o środowisku 7/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 593/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r.). 13.04.2021
Informacje o środowisku 6/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia informujące o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu (Uchwała Nr 264/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (Uchwała Nr 418/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu (uchwała nr 419/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (uchwała nr 420/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (uchwała nr 459/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 09.04.2021
Informacje o środowisku 5/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 09.04.2021
Informacje o środowisku 4/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 09.02.2021
Informacje o środowisku 3/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 02.02.2021
Informacje o środowisku 1/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu (zgodnie z uchwałą nr 553/21 Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2021r.) 02.02.2021
Informacje o środowisku 29/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu (zgodnie z uchwałą nr 485/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.). 27.11.2020
Informacje o środowisku 28/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.). 06.11.2020
Informacje o środowisku 27/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej - Curie w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 461/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 06.10.2020
Informacje o środowisku 26/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.) 25.09.2020
Informacje o środowisku 25/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu. 18.09.2020
Informacje o środowisku 24/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.09.2020
Informacje o środowisku 23/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 01.09.2020
Informacje o środowisku 22/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 01.09.2020
Informacje o środowisku 21/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu wraz z prognozą. 25.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A