Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.03.2018
Data (2018-03-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Informacje o środowisku

Ilość dokumentów: 261
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 2/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy – Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu – w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 103.03-U3, 103.03-MW6,103.03-U/ZP2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.01.2018
Informacje o środowisku 1/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 17.01.2018
Informacje o środowisku 24/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 22.12.2017
Informacje o środowisku 23/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 749/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 2) dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 750/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 3) dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 751/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.). 19.12.2017
Informacje o środowisku 22/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.12.2017
Informacje o środowisku 21/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 09.11.2017
Informacje o środowisku 20/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.11.2017
Informacje o środowisku 19/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu. 06.11.2017
Informacje o środowisku 18/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy – Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 12.10.2017
Informacje o środowisku 17/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 26.09.2017
Informacje o środowisku 16/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 15.09.2017
Informacje o środowisku 15/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia w zakresie terenów położonych w Jednostce I – Starotoruńskie Przedmieście, strefach Z i E, podstrefach Z.3 i E.2, w rejonie ul. Starotoruńskiej, Jednostce XII – Rubinkowo, strefie Z, podstrefie Z.1 – obszar pomiędzy ul. Łyskowskiego, ul. Dziewulskiego, ul. Działowskiego i ul. Szosą Lubicką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.09.2017
Informacje o środowisku 14/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 24.08.2017
Informacje o środowisku 13/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu. 18.08.2017
Informacje o środowisku 12/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 07.08.2017
Informacje o środowisku 11/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu. 12.07.2017
Informacje o środowisku 10/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu. 15.05.2017
Informacje o środowisku 9/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 22.04.2017
Informacje o środowisku 8/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. Dla obszaru położonego przy ul. Legionów, Rondzie Czadcy i ul. Wielki Rów w Toruniu (Uchwała Nr 410/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r.); 2. Dla obszaru "Jakubskie Przedmieście" położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka (Uchwała Nr 412/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r.); 3. Dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i Podgórnej w Toruniu (Uchwała Nr 413/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r.); 4. Dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej w Toruniu (Uchwała Nr 446/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r.). 29.03.2017
Informacje o środowisku 7/2017Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 21/2016 z dnia 6 września 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowy przebieg drop krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej, od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu." 27.03.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A