Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.03.2018
Data (2018-03-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 487
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 55/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 26.02.2018
Zarządzenie PMT 53/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta 22.02.2018
Zarządzenie PMT 34/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia 01.02.2018
Zarządzenie PMT 13/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 16.01.2018
Zarządzenie PMT 12/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 11.01.2018
Zarządzenie PMT 7/2018w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6.01.2018 r. 03.01.2018
Zarządzenie PMT 383/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych 27.12.2017
Zarządzenie PMT 382/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Torunia 27.12.2017
Zarządzenie PMT 372/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania analiz oświadczeń majątkowych 19.12.2017
Zarządzenie PMT 371/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Torunia oraz zadań jej członków 15.12.2017
Zarządzenie PMT 369/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia 15.12.2017
Zarządzenie PMT 356/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia 05.12.2017
Zarządzenie PMT 355/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 05.12.2017
Zarządzenie PMT 353/2017zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 01.12.2017
Zarządzenie PMT 349/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 29.11.2017
Zarządzenie PMT 348/2017w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 29.11.2017
Zarządzenie PMT 347/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności 28.11.2017
Zarządzenie PMT 345/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 27.11.2017
Zarządzenie PMT 334/2017w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 06.11.2017
Zarządzenie PMT 333/2017w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Referatu Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Torunia 06.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A