Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020
Data (2020-01-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 553
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 401/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 400/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 397/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 396/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 394/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 27.12.2019
Zarządzenie PMT 385/2019w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 18.12.2019
Zarządzenie PMT 380/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie Miasta Torunia oraz zadań jej członków 04.12.2019
Zarządzenie PMT 366/2019w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 25.11.2019
Zarządzenie PMT 364/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 22.11.2019
Zarządzenie PMT 363/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.11.2019
Zarządzenie PMT 362/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Zarządzenie PMT 361/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Zarządzenie PMT 358/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 15.11.2019
Zarządzenie PMT 355/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 13.11.2019
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019
Zarządzenie PMT 344/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 343/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 339/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 338/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Ogrodnika Miejskiego w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 337/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 23.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A