Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Data (2019-05-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 525
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 124/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 02.05.2019
Zarządzenie PMT 123/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 02.05.2019
Zarządzenie PMT 118/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 25.04.2019
Zarządzenie PMT 97/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 95/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 26.03.2019
Zarządzenie PMT 93/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.03.2019
Zarządzenie PMT 83/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 15.03.2019
Zarządzenie PMT 74/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej 08.03.2019
Zarządzenie PMT 52/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 14.02.2019
Zarządzenie PMT 35/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury 01.02.2019
Zarządzenie PMT 34/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia 31.01.2019
Zarządzenie PMT 24/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego 18.01.2019
Zarządzenie PMT 393/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 15.12.2018
Zarządzenie PMT 358/2018w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 13.11.2018
Zarządzenie PMT 332/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 12.10.2018
Zarządzenie PMT 295/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 294/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 293/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 223/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia 06.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A