Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019
Data (2019-02-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 515
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 35/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury 01.02.2019
Zarządzenie PMT 34/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia 31.01.2019
Zarządzenie PMT 24/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego 18.01.2019
Zarządzenie PMT 393/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 15.12.2018
Zarządzenie PMT 358/2018w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 13.11.2018
Zarządzenie PMT 332/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 12.10.2018
Zarządzenie PMT 295/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 294/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 293/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 223/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia 06.07.2018
Zarządzenie PMT 212/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 21.06.2018
Zarządzenie PMT 208/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia 18.06.2018
Zarządzenie PMT 206/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 15.06.2018
Zarządzenie PMT 205/2018w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 15.06.2018
Zarządzenie PMT 187/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 08.06.2018
Zarządzenie PMT 161/2018w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Torunia 29.05.2018
Zarządzenie PMT 160A/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 29.05.2018
Zarządzenie PMT 155/2018zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia 28.05.2018
Zarządzenie PMT 154/2018w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 24.05.2018
Zarządzenie PMT 125/2018w sprawie działań zapobiegających przypadkom stanu bezczynności Gminy Miasta Toruń lub Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej 10.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A