Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872498
Data (2021-06-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 582
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 86/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Projektów Informatycznych w Urzędzie Miasta Torunia 14.04.2021
Zarządzenie PMT 78A/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 12.04.2021
Zarządzenie PMT 76/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 75/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 29/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 03.02.2021
Zarządzenie PMT 28/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 01.02.2021
Zarządzenie PMT 27/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 01.02.2021
Zarządzenie PMT 26/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania i Nadzoru Finansowego w Urzędzie Miasta Torunia 01.02.2021
Zarządzenie PMT 23/2021w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 27.01.2021
Zarządzenie PMT 8/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 18.01.2021
Zarządzenie PMT 283/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta Torunia 23.12.2020
Zarządzenie PMT 255/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu dziania Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Torunia 09.11.2020
Zarządzenie PMT 254/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 09.11.2020
Zarządzenie PMT 253/2020zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 09.11.2020
Zarządzenie PMT 231/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Torunia 26.10.2020
Zarządzenie PMT 230/2020zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 26.10.2020
Zarządzenie PMT 223/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Torunia 08.10.2020
Zarządzenie PMT 222/2020zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 08.10.2020
Zarządzenie PMT 206/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Projektów Informatycznych w Urzędzie Miasta Torunia 28.09.2020
Zarządzenie PMT 205/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 28.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A