Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621178
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 185
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 29/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 maja 2020 r. o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 26.05.2020
Inne dokumenty 28/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- I kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 12.05.2020
Inne dokumenty 27/2020Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego położonego na działce nr 80/1 w obrębie 9, ul. Szosa Chełmińska 49-51, Toruń. 30.04.2020
Inne dokumenty 26/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 kwietnia 2020r. 28.04.2020
Inne dokumenty 25/2020Obwieszczenie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00042244/8. 23.04.2020
Inne dokumenty 24/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 24.03.2020
Inne dokumenty 23/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00063119/6. 24.03.2020
Inne dokumenty 22/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.03.2020
Inne dokumenty 21/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jako odwodnienie gruntów. 13.03.2020
Inne dokumenty 20/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 13.03.2020
Inne dokumenty 19/2020Zarządzenie nr 59/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. 12.03.2020
Inne dokumenty 18/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 11.03.2020
Inne dokumenty 17/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu dnia 10 marca 2020 r. decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowanych za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 295/6. 11.03.2020
Inne dokumenty 16/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00044242/8. 10.03.2020
Inne dokumenty 15/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 06.03.2020
Inne dokumenty 14/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie i remoncie dworca kolejowego Toruń Miasto. 06.03.2020
Inne dokumenty 13/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 28.02.2020
Inne dokumenty 12/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- IV kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 28.02.2020
Inne dokumenty 11/2020Obwieszczenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 27.02.2020
Inne dokumenty 10/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00030527/9 z dnia 14 lutego 2020 r. 25.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A