Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166862
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 192
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 36/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 16.07.2020
Inne dokumenty 35/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047038/6. 16.07.2020
Inne dokumenty 34/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.07.2020
Inne dokumenty 33/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. 24.06.2020
Inne dokumenty 32/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych w Toruniu. 19.06.2020
Inne dokumenty 31/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 18.06.2020
Inne dokumenty 30/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00049970/5. 09.06.2020
Inne dokumenty 29/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 maja 2020 r. o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 26.05.2020
Inne dokumenty 28/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- I kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 12.05.2020
Inne dokumenty 27/2020Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego położonego na działce nr 80/1 w obrębie 9, ul. Szosa Chełmińska 49-51, Toruń. 30.04.2020
Inne dokumenty 26/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 kwietnia 2020r. 28.04.2020
Inne dokumenty 25/2020Obwieszczenie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00042244/8. 23.04.2020
Inne dokumenty 24/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 24.03.2020
Inne dokumenty 23/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00063119/6. 24.03.2020
Inne dokumenty 22/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.03.2020
Inne dokumenty 21/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jako odwodnienie gruntów. 13.03.2020
Inne dokumenty 20/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 13.03.2020
Inne dokumenty 19/2020Zarządzenie nr 59/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. 12.03.2020
Inne dokumenty 18/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 11.03.2020
Inne dokumenty 17/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu dnia 10 marca 2020 r. decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowanych za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 295/6. 11.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A