Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11822720
Data (2020-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 169
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 13/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 28.02.2020
Inne dokumenty 12/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- IV kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 28.02.2020
Inne dokumenty 11/2020Obwieszczenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 27.02.2020
Inne dokumenty 10/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00030527/9 z dnia 14 lutego 2020 r. 25.02.2020
Inne dokumenty 9/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00049970/5 z dnia 12.02.2020 r. 17.02.2020
Inne dokumenty 8/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5 lutego 2020 r. 13.02.2020
Inne dokumenty 7/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 04.02.2020
Inne dokumenty 6/2020Obwieszczenie komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00031398/2. 03.02.2020
Inne dokumenty 5/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. 28.01.2020
Inne dokumenty 4/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. 21.01.2020
Inne dokumenty 3/2020Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2020 r. 15.01.2020
Inne dokumenty 2/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020r. 15.01.2020
Inne dokumenty 1/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00082758/6 z dnia 30.12.2019 r. 14.01.2020
Inne dokumenty 55/2019Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 273. 31.12.2019
Inne dokumenty 54/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 23.12.2019
Inne dokumenty 53/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KW BRAK z dnia 10 grudnia 2019 r. 17.12.2019
Inne dokumenty 52/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047038/6 z dnia 10 grudnia 2019 r. 17.12.2019
Inne dokumenty 51/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 09.12.2019
Inne dokumenty 50/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego Zastępca Jarosław Grajkowski o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092369/5. 03.12.2019
Inne dokumenty 49/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 22.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A