Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11823013
Data (2020-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 60
1-20 21-40 41-60 

Dokument Tytuł Data
Petycje 2/2020Petycja: 1) o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca; 2) o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 21.01.2020
Petycje 1/2020Petycja w sprawie podjęcia działań związanych z przystosowaniem miasta do skutków zmian klimatu (15 zagadnień). 07.01.2020
Petycje 23/2019Petycja w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miasta Torunia. 10.02.2020
Petycje 22/2019Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta do uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia zorganizowanych przejść dla pieszych”. 19.11.2019
Petycje 21/2019Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, do Dyrektora MZD i do Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w sprawie pilnej konieczności uchylenia i zmiany uchwały Rady Miasta nr 1032/06 z 18.05.2006 oraz uchwały nr 805/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Torunia oraz unieważnienia postępowania MZD w Toruniu DZP-271.65.2019 DZP-271.65.2019 (ze względu na prawną niewykonalność projektu mostu drogowego Torunia wg aktualnych wskazań SUiKZP Torunia), a także wstrzymanie niezasadnej przebudowy placu Rapackiego i mostu im. Piłsudskiego w obecnym przebiegu DK 15 i wytyczenie nowej lokalizacji mostu zachodniego w przebiegu planowanej tymczasowej przeprawy mostowej (miejsce wskazane już w petycji 4/2016). 18.11.2019
Petycje 20/2019Petycja ws. usunięcia znaku C-2 "Nakaz skrętu w prawo" przy wyjeździe z ul. Czekoladowej. 15.11.2019
Petycje 19/2019Petycja o jak najszybszą realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów położonych przy ul.Gagarina 34 w Toruniu". 07.10.2019
Petycje 18/2019Petycja w sprawie wprowadzenia możliwości głosowania na członków rad okręgów w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową. 04.10.2019
Petycje 17/2019Petycja w sprawie zapewnienia trwałego, wieloletniego funkcjonowania "Mobilnego Domu Kultury Oryl" w Kaszczorku. 02.10.2019
Petycje 16/2019Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Storczykowej w Toruniu. 05.09.2019
Petycje 15/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 14/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 13/2019Petycja w sprawie zarządzania zielenią. 02.09.2019
Petycje 12/2019Petycja w sprawie dotacji na zakup urządzeń retencyjno-rozsączających. 29.08.2019
Petycje 11/2019Petycja w sprawie ogrodów deszczowych. 29.08.2019
Petycje 10/2019Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 12.08.2019
Petycje 9/2019Petycja w sprawie przeprojektowania pl. Rapackiego w taki sposób, aby był bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, przyjazny oraz przejezdny dla pojazdów jadących z i na most. 02.08.2019
Petycje 8/2019Petycja o uznanie roku 2023 "Rokiem zabytkowych drewnianych stropów Torunia". 17.07.2019
Petycje 7/2019Petycja w sprawie utwardzenia i oświetlenia ul. Antoniego Bagińskiego w Toruniu. 06.06.2019
Petycje 6/2019Petycja społeczna dotycząca projektu "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II". 24.05.2019

1-20 21-40 41-60 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A