Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14411341
Data (2021-01-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 107
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-107 

Dokument Tytuł Data
Petycje 49/2020w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. 22.12.2020
Petycje 48/2020w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne wykluczania społecznego mieszkańców Torunia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 22.12.2020
Petycje 47/2020w sprawie zmiany zapisów Statutu Gminy Miasta Toruń dotyczących tworzenia jednostek pomocniczych. 22.12.2020
Petycje 46/2020w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna poprzez nadanie nazwy ulicy, skweru lub parku jego imieniem. 08.12.2020
Petycje 45/2020Petycja o wprowadzenie standardów opieki nad drzewami w trakcie inwestycji prowadzonych w Toruniu. 07.12.2020
Petycje 44/2020w sprawie przekształcenia skrzyżowania ulicy Polnej i Fortecznej w skrzyżowanie o ruchu kierowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej 26.11.2020
Petycje 43/2020w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Torunia w sprawie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu gminy. 25.11.2020
Petycje 42/2020Petycja w sprawie przebudowy ul. Pigwowej w Toruniu 23.11.2020
Petycje 41/2020w sprawie zmiany zasad powoływania rad okręgów, podziału okręgu Wrzosy oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych rad okręgów. 12.10.2020
Petycje 40/2020w sprawie przywrócenia przez Prezydenta Torunia funkcjonowania oświetlenia ulic Torunia. 18.09.2020
Petycje 39/2020w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Miasta Torunia. 11.09.2020
Petycje 38/2020Petycja w sprawie zmiany sposobu walki z nadmierna ilością komarów w mieście. 27.08.2020
Petycje 37/2020Petycja w sprawie odbudowy Toruńskiej Kolei Miejskiej ze środków Kolej Plus. 26.08.2020
Petycje 36/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 06.08.2020
Petycje 35/2020Petycja w sprawie podjęcia w zasobach miejskich działań służących ochronie powietrza. 04.08.2020
Petycje 34/2020Petycja w sprawie przyjęcia uchwały zakazującej na terenie całego miasta m.in. sprzedaży oraz udostę1miania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 04.08.2020
Petycje 33/2020Petycja w sprawie zmiany kryteriów naboru do przedszkoli poprzez wprowadzenie prawa pierwszeństwa/kryterium dla rodzin lub samotnych rodziców płacących podatki w Toruniu oraz kryterium pracujący rodzice/samotny rodzic. 04.08.2020
Petycje 32/2020Petycja w sprawie promocji Rady Szkoły w każdej ze szkół w Toruniu. 04.08.2020
Petycje 31/2020Petycja w sprawie przekazania 1% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na Rady Szkoły. 04.08.2020
Petycje 30/2020Petycja w sprawie kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium. 13.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A