Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.11.2019
Data (2019-11-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6770
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 263/2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2020 - 2023. 10.10.2019
Uchwała RMT 262/2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu – kadencja 2020 - 2023. 10.10.2019
Uchwała RMT 261/2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2020 - 2023. 10.10.2019
Uchwała RMT 260/2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu – kadencja 2020 - 2023. 10.10.2019
Uchwała RMT 259/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2019 na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 258/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 sierpnia 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 10.10.2019
Uchwała RMT 257/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2019 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu 10.10.2019
Uchwała RMT 256/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 255/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r. na Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 254/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie wprowadzeni Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Miasta Torunia. 10.10.2019
Uchwała RMT 253/2019w sprawie wniosku z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy jednej z ulic Torunia. 10.10.2019
Uchwała RMT 252/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie przywrócenia nazwy Przemieście Bielany. 10.10.2019
Uchwała RMT 251/2019w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 250/2019w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2020. 10.10.2019
Uchwała RMT 249/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 10.10.2019
Uchwała RMT 248/2019w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 247/2019w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16 w Toruniu. 10.10.2019
Uchwała RMT 246/2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10.10.2019
Uchwała RMT 245/2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10.10.2019
Uchwała RMT 244/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 10.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A