Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 03.03.2021

Liczba wejść na stronę: 14760010
Data (2021-03-03)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7098
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 591/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 grudnia 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 590/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 35 w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 589/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020r. 18.02.2021
Uchwała RMT 588/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. 18.02.2021
Uchwała RMT 587/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. 18.02.2021
Uchwała RMT 586/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020r. 18.02.2021
Uchwała RMT 585/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna. 18.02.2021
Uchwała RMT 584/2021zmieniająca uchwały w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 18.02.2021
Uchwała RMT 583/2021zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 18.02.2021
Uchwała RMT 582/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 19 stycznia 2021r. o utworzenie jednostki pomocniczej. 18.02.2021
Uchwała RMT 581/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 18.02.2021
Uchwała RMT 580/2021w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 18.02.2021
Uchwała RMT 579/2021w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 578/2021w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 18.02.2021
Uchwała RMT 577/2021w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów. 18.02.2021
Uchwała RMT 576/2021w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania. 18.02.2021
Uchwała RMT 575/2021w sprawie nadania statutu Ogrodowi Zoobotanicznemu w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 574/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 573/2021w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fałata 82 w Toruniu. 18.02.2021
Uchwała RMT 572/2021w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 18.02.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A