Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 25.04.2017
Data (2017-04-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2378
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 189/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Przebudowę podjazdu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 114a w Toruniu". 24.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na : dostawę oprogramowania do tworzenia i przywracania obrazów dysków twardych, wybranych partycji, folderów i plików. Wersja 1-dno stanowiskowa. 24.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace konserwatorskie dwóch pomników w Toruniu. 24.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Torunia. 24.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Wykonanie robót remontowych na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Ludowej 77B" 24.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2017 Wydział inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie kamiennego kręgu u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Przeskok w sąsiedztwie istniejącego boiska. 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Podgórskiej 12 i ul. Łódzkiej 4a. 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na: "Remont chodnika przy ul. Fałata 59.". 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na montaż klimatyzacji w budynku dworku Szkoły Leśnej na Barbarce poprzez uzupełnienia układu wentylacji o chłodzenie. 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentu pn: Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. m.Toruń 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 10 telefonów IP oraz licencji do obsługi 30 użytkowników IP centrali telefonicznej. 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie i budowę przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół nr 10. Przyłącze aktywne będzie od 08.05.2017 do 30.06.2017r 21.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2017 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż defibrylatora zewnętrznego AED oraz szafki do bezpiecznego przechowywania sprzętu. 20.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na: "Przycięcie koron drzew.". 18.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie wstępnej weryfikacji stopnia przygotowania do procesu weryfikacji WE podsystemu infrastruktura dotyczących TSI, w szczególności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" dla przeprowadzonego remontu i przebudowy dworca PKP Toruń Główny przy ul. Kujawskiej. 18.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2017 Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” przedkłada zapytanie ofertowe dotyczące wykonania medali sportowych, które zostaną przeznaczone jako nagrody dla zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym podczas XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych „Toruń 2017”. 14.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na zamontowanie dodatkowego nawietrzaka oraz detektora tlenku węgla i gazu w 72 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Armii Ludowej 73, 73A i 77A w Toruniu. 13.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2017 Gmina Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty wraz z żądanym wynagrodzeniem obejmującym podatek VAT wg obowiązujących stawek na wykonanie: l. Analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 r., w tym wartości akcji posiadanych przez Gminę wraz z ustaleniem sytuacji prawnej majątku spółki; 2. Memorandum informacyjnego zawierającego informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna. 13.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2017 Wydział Ochrony Ludności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w okresie od 01 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. W załączeniu do zapytania dołączona jest umowa wraz z wszystkimi załącznikami, opisująca zamówienie. 13.04.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2017 Rozpoznanie rynku - na dostawę urządzeń do transmisji danych związanych z systemem monitoringu wizyjnego miasta Torunia 12.04.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A