Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8464241
Data (2018-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3100
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę 6. budynków parterowych przy ul. Winnica 95-97 w Toruniu. 13.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa trampolinowego placu zabaw na Barbarce w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 341/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań mających na celu pozyskanie informacji nt rynku potencjalnych wykonawców i analizy cen rynkowych, zwraca się o przedstawienie propozycji ceny za wykonanie : Dokumentacji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w Toruniu. 09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 340/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na instalację bezprzewodowych punktów dostępowych, w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”: AP-7662-680B30-WR (TYP-A, zewnętrzny), zgodnie z załączoną dokumentacją – 11 sztuk 09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 339/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyz z zakresu ornitologii oraz chiropterologii niezbędnych do sporządzenia wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na niszczenie siedlisk, ostoi oraz gniazd ptaków i nietoperzy, w związku z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Toruniu 09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 338/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi mycia i czyszczenia kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. W załączeniu do zapytania dołączony jest wzór umowy wraz z załącznikami, opisujący zamówienie. 08.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 337/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu. 08.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 336/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń - lokalizacja ul. Przy Rynku Wełnianym 1-3. 08.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 335/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej UMT zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: "Pierwsza linia wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach UMT i na wydzielonych stanowiskach UMT" 07.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 334/2018Wydział Inwestycji i Remontów GMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu dach w budynku przy ul. Młyńskiej 2 o pow. ok.169 +6,6 m2 = 175,6 m2. 06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku przy ul. Winnica 76 w Toruniu. 06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 332/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z aneksem do projektu i opracowaną dokumentacją projektową pn. "Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu". 06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 331/2018Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy mocy cieplnej wykorzystywanej w odniesieniu do mocy zamówionej dla wytypowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej węzłów ciepłowniczych 03.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 330/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wycięcie drzew oraz wycięcie chwastów i trawy wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu". 03.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 329/2018Referat Kadr i Szkoleń zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników UMT w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019r. 02.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 328/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem oraz koszy stalowych na śmieci". 02.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 327/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elektrycznego ekranu projekcyjnego oraz projektora krótkoogniskowego. 31.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 326/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa trampolinowego placu zabaw na Barbarce w Toruniu". 31.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 325/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z aneksem do projektu i opracowaną dokumentacją projektową pn. "Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu". 27.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A