Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019
Data (2019-02-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3360
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny dotyczącej wykonania i dostarczenia tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 18.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego o pow. ok.79 m2 z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, parterowego murowanego pomieszczenia gospodarczego o pow. ok. 9 m2 oraz dwóch murowanych garaży z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Bielańskiej 56 w Toruniu. 15.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny aranżacji wnętrz pomieszczeń pawilonów nr 1 i 2 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 51 m2 z dachem drewnianym krytym papą oraz parterowego drewnianego pomieszczenia gospodarczego ok. 5 m2 przy ul. Winnica 59 w Toruniu. 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny dostawy 5 łódek typu Bat Wiślany wraz z wyposażeniem. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Projektu wyposażenia pomieszczeń z wyceną przygotowaną na podstawie analizy rynku i spisu pomieszczeń wg załącznika nr 1 dla Projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę” 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Dostawa i rozładunek 150 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu". 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu siedzisk drewnianych znajdujących się przy fontannie Cosmopolis ul. Fosa Staromiejska w Toruniu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 1 rocznej okresowej kontroli miejskich placów zabaw zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 72/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych szczeblin w ławkach znajdujących się w ciągu ul. Mickiewicza w Toruniu. 12.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT w serwerowni w Wydziale Geodezji i Kartografii UMT. 08.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 szt. toalet przenośnych dla osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 07.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 69/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia 07.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 68/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 67/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w okresie od 15 marca do 15 listopada 2019 r. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 66/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 20 szt. modułów baterii SYBTU1-PLP do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujących się w różnych lokalizacjach Urzędu. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 65/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie przy ul. Poznańskiej w Toruniu(dz. nr 32/13 obręb 77). 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 64/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Skarbu Państwa zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 63/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Gminy Miasta Toruń zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A