Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.02.2018
Data (2018-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2849
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 7 szt. przęseł (paneli) ogrodzeniowych. Przęsła należy zamontować w istniejacym ogrodzeniu systemowym. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Pełnienie nadzoru archeologicznego związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych i rozbudową schodów zewnętrznych od strony ul. Podmurnej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu". TERMIN SKŁADANIA OFERT 5.03.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na samodzielne świadczenie usługi polegającej na obsłudze techniczno-administracyjne projektu KAWKA II w okresie od 07.03.2018 r. do 30.11.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zamówień publicznych, dla zadania: "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie strony internetowej www.odpady.torun.pl, poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.". 19.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dokonanie wstępnej wyceny realizacji dostawy wraz z montażem wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT w celu uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców prosi o podanie ceny za wykonanie usługi polegającego na usunięciu odpadów o kodzie o kodzie 04 02 99 i ich zagospodarowaniu 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie szaletu miejskiego na ul. Rynek Staromiejski 1 i ul. Przedzamcze 7 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2018Wydział Ochrony Ludności, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 33 kamer oraz 18 uchwytów słupowych do kamer. 14.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 72/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 10 szt. toalet przenośnych fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego dylatacji w celu wyeliminowania drgań przenoszonych przez grunt na budynek przy ul. Sienkiewicza 35 w Toruniu od strony ulic z torowiskiem tramwajowym. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla parkingu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 69/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu mebli biurowych do przyszłej siedziby Punktu Informacyjnego UMT. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 68/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy pl. Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 12.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 67/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na remont kanału A Strugi Toruńskiej - odcinek S1 (ul. Wały gen. Sikorskiego - ogrodzenie przed budynkiem Arsenału) 12.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 66/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 09.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 65/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, dot. modernizacji osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 12 kamer 09.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 64/2018Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi na: Wykonanie skanów materiałów geodezyjnych w ilości 60 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 1998 i późniejszych (w ramach uzupełnienia budowy bazy BDOT500). 09.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 63/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych. 09.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A