Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8971472
Data (2018-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3266
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 971/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2019 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych. 11.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 467/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. 11.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 466/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 16 sztuk kości pamięci (16GB, RDIMM, dual-rank, 1600 MT/s) do serwera Dell PowerEdge R720 (s/t: 1XHF5Z1). 11.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 970/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny projektu i wykonania namiotu pneumatycznego. 10.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 969/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy przy organizacji Balu Sportowca 2019 połączonego z galą wręczenia nagród laureatom Plebiscytu na „Sportowca Torunia 2018 Roku”. 10.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 968/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 967/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 966/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzeń obsługujących punkty dostępowe Wi-Fi w ramach kontynuacji zadania „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”: 1. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7662-680B30-WR lub AP-7662-680B40-WR wraz z zestawem montażowym – 2 sztuka 2. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7632-680B30-WR – 6 sztuk 3. system kontroli dostępu dla gości hot-spot (sieć zewnętrzna) EGuest-LIC-10AP Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku na urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 965/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.". 04.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 964/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie przetransportowania 20 samochodów i 1 motoroweru na parking na terenie Torunia.". 04.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 963/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację następującej usługi: Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do montażu na boksach śmietnikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 465/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. Visual Studio 2017 Pro – 1 szt. 2. Forensit Corporate Edition – pakiet min. 50 licencji 3. Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 [A9781929] – 1 szt. 4. Projektor - 1 szt 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 464/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Kompleksowe utrzymanie czystości alejek spacerowych oraz terenu przyległego wraz z bieżącą konserwacją i naprawą elementów małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy, Nadleśnictwa Dobrzejewice wzdłuż ulic Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja na odcinku od Szosy Lubickiej do ogrodzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego". 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 463/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu na lata 2019-2021". 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 962/2018Biuro Obsługi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 961/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 960/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej świadczenia interwencyjnych usług weterynaryjnych 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 959/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o wynajem 8 szt. urządzeń drukujących (urządzenia wielofunkcyjne lub drukarki) na okres od dnia 04 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 462/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina w Toruniu. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 461/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej ponownie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet. 30.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A