Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.09.2017
Data (2017-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2612
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 524/2017Wydział Promocji prosi o przesyłanie ofert na druk folderu "Toruń". 22.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 523/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji do obsługi zgłoszeń o nasadzenie drzew dla miasta Torunia 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 522/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę jednego przełącznika Switch, dostawę jednego firewall, dostawę modułu "Synergis", dostawę i wymianę 10 czujników kontroli dostępu, dostawę dwóch kamer. 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 521/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń, w trybach opisanych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 520/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 1 szt. urządzenia HID VertX V100. 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 519/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie terenu, wykonanie i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na terenie miasta Torunia. 19.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 518/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę ogrodzenia panelowego na stalowe spawane na placach zabaw. 19.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 517/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie chwastów, trawy z terenów Gminy Miasta Toruń. 18.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 516/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: program eduSensus Logopedia (1 szt.). 18.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 515/2017Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na usługę kupna biletu lotniczego 18.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 514/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zakup licencji: a) Oracle Database Standard Edition Two, w wersji 11g, core x64 dla Platformy Windows 2003 x64 działającej na procesorach Xeon QuadCore. - licencja 2 letnia na 2 fizyczne procesory (dwie podstawki w serwerze) bez limitu użytkowników. b) Oracle Database Standard Edition Two, w wersji 11g, core x64 dla Platformy Windows 2003 x64 działającej na procesorach Xeon QuadCore. - licencja na 2 lata na 25 użytkowników Powyższe licencje zastąpią licencje typu SE One, których ważność upływa 09.10.2017r. Ważność licencji opisanych w pkt a) i b) musi zacząć obowiązywać od 10.10.2017r. 15.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 513/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń, w trybach opisanych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 15.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 512/2017Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie seminarium, akcji promocyjnej dotyczącej szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz wykonanie artykułów reklamowych wraz z ich kolportażem dla zamierzenia pod hasłem „Dni Energii w Toruniu” w związku z realizowanym działaniem w ramach Porozumienia Burmistrzów. 15.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 511/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na dostawę i montaż centrali wentylacyjnej wraz z pełną automatyką podłączeniem do instalacji, dokonaniem dokończenia instalacji wentylacyjnej wraz z wykonaniem prób szczelności kanałów wentylacyjnych, dokonania rozruchu wentylacji wraz z jej regulacją w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 13.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 510/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 10 telefonów IP z zasilaczami, 10 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej oraz do zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. 12.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 509/2017Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 11.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 508/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i niskoprądowej dla zadań remontowych i inwestycyjnych. 11.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 507/2017Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na wykonanie zewnętrznej windy przy budynku na ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 11.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 506/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: utrzymanie oraz konserwację istniejącej infrastruktury teletechnicznej Gminy Miasta Toruń w postaci kabli światłowodowych wraz z pasywną infrastrukturą towarzyszącą tzn. kanalizacją teletechniczną, rurociągami kablowymi, szafami telekomunikacyjnymi, przełącznicami i mufami światłowodowymi, stelażami zapasów, zabezpieczeniami studni kablowych. 08.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 505/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przebudowę sieci światłowodowej na potrzeby węzła aktywnego w budynku GMT przy ul. Sienkiewicza 24 08.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A