Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.10.2018
Data (2018-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3176
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie kabla światłowodowego GMT zainstalowanego w kanale sanitarnym ulicy Wały gen. Sikorskiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Koszar Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ogólnospławnych ulicy Legionów oraz Matejki w Toruniu. 11.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 937/2018Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających 10.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 405/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. przedłużenie licencji na okres 1 roku dla Barracuda NG Firewall F400: a) Threat and Malware Protection Bundle b) Energize Updates [EU] c) Instant Replacement [IR] 2. wraz z usługą wdrożeniową Barracuda NGF0301 10.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 404/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie pięcioletnich przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 09.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla dwóch projektów pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” i „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 09.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 05.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 401/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na Plac Rapackiego w Toruniu z podaniem rodzaju prowadzonej działalności. 03.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację wykonania nasadzeń zastępujących 9 szt. drzew i 40 szt. krzewów w Ogrodzie Muzyków przy ul. Chopina w Toruniu wg. wskazań przedstawiciela WŚiZ-UMT. 02.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 399/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 398/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na naprawę lub wymianę urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 397/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zadanie pn. "Budowa przyłączy światłowodowych do jednostek publicznych GMT" 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 936/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi "usunięcia z terenu Gminy Miasta Toruń odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów towarzyszących i ich dostarczenia do ZUOK w Toruniu". 28.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 935/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie materiałów poligraficznych (naświetlenie i druk), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 26.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 934/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę trzech budynków murowanych parterowych mieszkalnych przy ul. Winnica 59, Winnica 75 i Winnica 90 w Toruniu. 26.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 933/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Toruń" 25.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A