Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8293779
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3039
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 283/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy 5 (pięciu)szt. radiotelefonów przenośnych w wersji analogowo-cyfrowej. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 282/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie mocowania do podłoża gruntowego 12 stylizowanych drewnianych siedzisk znajdujących się na ul. Przedzamcze 7 dz. nr 28/3 obr. 17 w Toruniu. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 281/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:„Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Podgórnej / ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu”. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 280/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew oraz wycięcie chwastów i trawy wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 279/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 70 sztuk statuetek 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 278/2018Wydział Środowiska i zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn."Obsadzenie krzewami gat. róża pomarszczona odcinka ulicy Żwirki i Wigury od ul. św. Józefa do ul. Legionów w podanych lokalizacjach oraz uzupełnieniu brakujących roślin w istniejących żywopłotach na odcinku ul. Żwirki i Wigury od ul. Mohna do ul. Konfekcyjnej w Toruniu”. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 277/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 276/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace odtworzeniowe ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. Mickiewicza 23 – 19/21 w Toruniu. 21.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 275/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 20.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 274/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Remont i modernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Reja 32, Broniewskiego 24 w Toruniu". 19.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 273/2018Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z planowanym przez Gminę Miasta Toruń pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla modernizacji obiektów użyteczności publicznej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych, oświetleniowych oraz wyliczenia efektu ekologicznego. 19.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 272/2018Biuro Obsługi Urzędu UMT zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: "Pierwsza linia wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach UMT i na wydzielonych stanowiskach UMT 19.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 271/2018Urzędu Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na konserwację dwóch XIX wiecznych tablic informacyjnych, tzw. powodziowych, wskazujących maksymalny poziom wód rzeki Wisły w czasie powodzi, zamieszczonych w przejeździe Bramy Mostowej w Toruniu od strony ul. Bulwaru Filadelfijskiego i w przyziemiu na południowo-zachodniej części elewacji. 18.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 270/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na zakup 30 sztuk opasek monitorujących aktywność fizyczną. 18.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 269/2018Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia "Otago" 15.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: Zadanie 1. Pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. Zadanie 2. Zestawu komputerowego, laserowej drukarki kolorowej oraz notebooka. Zadanie 3. Jednego notebooka. Zadanie 4. Notebooka wraz z akcesoriami, zestawu komputerowego oraz pięciu licencji na pakiety oprogramowania biurowego - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie 5. Urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Szczecińskiej w Toruniu". 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 265/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Koncepcja zagospodarowania zielenią terenów wokół budynków UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 10, 12 w Toruniu". 13.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 264/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu wykonania i montażu żaluzji i rolet okiennych w budynku przy ul. Batorego 38/40 w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Administracyjnych, w Wydziale Środowiska i Zieleni pokój 5 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B pok. 101a. 13.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A