Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.10.2018
Data (2018-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2040
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 17.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2018Przetarg nieograniczony na montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 171/2018Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 168/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 169/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul. Sobieskiego w Toruniu. 11.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 166/2018Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu 10.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 163/2018Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej. 03.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 162/2018Przetarg nieograniczony na dostawę na dostawę energii elektrycznej. 03.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 167/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie systemem informatycznym w Wydziale Geodezji i Kartografii. 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 164/2018Przetarg nieograniczony na budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu - nowy termin składania ofert: 26.10.2018 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 01.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu. 26.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 159/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 21.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 158/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 157/2018przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2018Przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 155/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce. 19.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 151/2018Przetarg nieograniczony -„Odpoczywaj w lesie,budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu”. 03.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. 03.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A