Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.02.2017
Data (2017-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1661
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2017 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac. 24.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawa, montaż, oprogramowanie i uruchomienie dedykowanych opraw LED-RGB i sterowników DMX eliminujących wady konstrukcyjne urządzeń pierwotnych dla fontanny Cosmopolis w Toruniu. 22.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2017 Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk przy SP nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu. 15.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2017 Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji : Część 1:„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Guliwera 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego”. Część 2: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu”. Część 3: „Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu”. 15.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago. 10.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o środki w ramach 2 schematów opisanych w konkursie Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) – zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) – zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” - nowy termin składania ofert: 20.02.2017 r. 09.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2017 Przetarg nieograniczony na przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw Topolowy Ludzik przy ul. Hurynowicz/Szosa Chełmińska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 09.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: przystosowanie budynku przy ul. Buszczyńskich 11 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu 01.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2017 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22 w Toruniu. 31.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2017 Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu. 31.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie „Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap I . 30.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Fałata w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na realizacją wykonywanych robót budowlanych. 17.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami oraz analizą popytu dla projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” oraz przeprowadzenie analizy wyboru przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury. 16.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 2/2017 Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu. 16.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont budynku istniejącej wieży ciśnień na cele społeczności lokalnej przy ul. Armii Ludowej/Okólna w Toruniu”. - nowy termin składania ofert: 17 lutego 2017 r. 04.01.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 194/2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago. 29.12.2016
Zamówienia w trybie ustawy PZP 193/2016 Przetarg nieograniczony na opracowanie „Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami oraz analizą popytu dla projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” oraz przeprowadzenie analizy wyboru przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury. 23.12.2016
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. część 1: Grill pod daszkiem ul. Gagarina 17-39; część 2: Czas na Brzezinę część 1 – rewitalizacja boiska na Brzezinie. 21.12.2016
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2016 Przetarg nieograniczony na Budowę dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno- Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 21.12.2016
Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2016 Przetarg nieograniczony na Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu – kontynuacja 21.12.2016


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A