Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.03.2017

Liczba wejść na stronę: 6690715
Data (2017-03-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2017 Przetarg nieograniczony na - wykonanie dokumentacji projektowej zadania a)pn. „Rowerowy placyk manewrowy „Puchatek”, ul. Czapli 6-10/ ul. Łączna 99-101 w Toruniu”. b) dokumentacja projektowa zadania pn. „Interdyscyplinarny ogród szkolny – zagospodarowanie skweru przy Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu”. 24.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2017 Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu 23.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego Fortu Jakuba użytkowanego jako budynek mieszkalny wielorodzinny - na cele usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu dla zadania pn.: „Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - Etap I ”. 23.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zielony skwer odpoczynku- zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera. 23.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę , instalację i uruchomienie platformy sprzętowej, aplikacyjnej i licencji do modernizowanego systemu monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowych w zasobach MSM, dostawa 22 dysków twardych do macierzy zapisującej archiwum miejskiego systemu monitoringu oraz wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowej związanej z rozbudową miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 22.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie prac sondażowych i archeologicznych wraz z ekshumacją szczątków żołnierzy niemieckich i jeńców niemieckich oraz niemieckiej ludności cywilnej z lat 1945-1946 oraz wszelkich innych szczątków ludzkich z mogił masowych znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294a-296a, stanowiącej działki 32/17, 44/4 i 44/10 oraz działki nr 32/13 obręb 77; 21.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2017 Przetarg nieograniczony na na realizację usługi opracowania materiałów dziennikarskich, przygotowania do druku, druku i kolportażu samorządowej wkładki informacyjnej do lokalnej gazety poprzez: 1. publikację cyklicznej wkładki informacyjnej dla mieszkańców Torunia, 2. zebranie, opracowanie i redagowanie treści materiałów informacyjnych w postaci artykułów dziennikarskich do publikacji w cyklicznej wkładce informacyjnej dla mieszkańców Torunia zwanej dalej Informatorem 21.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2017 Przetarg nieograniczony dostawę części zamiennych do urządzenia Choreoswitch NWS110A120 dla fontanny Cosmopolis w Toruniu 17.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. - część 1: Skwer rekreacyjny przy ul. Chmielnej – zagospodarowanie terenu; - część 2: Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna przy ul. Słowiczej; - część 3: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnnej w Kaszczorku; - część 4: Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopełka – zagospodarowanie terenu. 15.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 18/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu”. 14.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2017 Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia- nowy termin składania ofert: 22.03.2017 13.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2017 Przetarg nieograniczony -Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu. 10.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2017 Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu. 07.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 23/2017 Przetarg nieograniczony na adaptację segmentu budynku ZSO nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 w Toruniu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 06.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 22/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do urządzenia Choreoswitch NWS110A120 dla fontanny Cosmopolis w Toruniu 06.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa. na terenie miasta Torunia. 01.03.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 15/2017 Przetarg nieograniczony na :Część 1 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Anna”, wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami ul. Stamma 2, a ul.Teligi 3 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 2 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Bożena I”, na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 i 4 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 3 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu rekreacyjnego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej w lokalizacji SM „Rubinkowo”, od strony południowo – zachodniej budynków przy ul. Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego 28 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych Część 4 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu rekreacyjnego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej w lokalizacji SM „Rubinkowo”, od strony północno – zachodniej budynku przy ul. Kasztanowej 31 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 28.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2017 Przetarg nieograniczony :Część 1 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw „Halikowe figlowisko”– modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”.Część 2 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw – modernizacja istniejącego placu zabaw w lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 3 - „Zaprojektowanie i wybudowanie Street Parku Budowlanka w lokalizacji Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych Część 4 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw „Kolorowe podwórko” – modernizacja istniejącego placu zabaw w lokalizacji SM „Rubinkowo”, od strony północno – zachodniego szczytu budynku przy ul. Rakowicza 9 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. 28.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2017 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac. nowy termin składania ofert: 7 marca 2017 godz: 10:30 24.02.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawa, montaż, oprogramowanie i uruchomienie dedykowanych opraw LED-RGB i sterowników DMX eliminujących wady konstrukcyjne urządzeń pierwotnych dla fontanny Cosmopolis w Toruniu. 22.02.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A