Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019
Data (2019-02-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2076
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 15/2019Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac 13.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 12.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 3-5. 11.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2019Przetarg nieograniczony na digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 07.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2019Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 04.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2019Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej przy ul. Fałata 35/37 w Toruniu. 31.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 23.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2019Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT. 22.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu. 17.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stokrotkowej w Toruniu 17.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 2/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 16.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2019Przetarg nieograniczony na rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu - nowy termin składania ofert: 21.02.2019 r. 10.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2019Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc - nowy termin składania ofert: 18.01.2019 09.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 198/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej. 11.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 196/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu-nowy termin składania ofert: 05.02.2019 r. 07.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 199/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 03.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 197/2018Przetarg nieograniczony na druk i dostawę Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „IKAR” wydawanego przez Urząd Miasta Torunia w 2019 roku oraz ulotek i kalendarzyka biurowego. 02.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2018Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia”. 28.12.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 195/2018Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez UMT. 21.12.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 193/2018Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc. 15.12.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A