Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166868
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 846
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2020Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda/ Grasera w Toruniu (działki nr 130, 132/2, 170, 173/7, 173/8 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (działka nr 510/6 – obręb 61) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 3 sierpnia 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.44.90.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez spółkę Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowaną przez Pana Dariusza Pyrzewskiego - dotyczącego budowy przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) 05.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jeleniej 55 w Toruniu (dz. nr 793 w obrębie 31) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 793, 657/1 – obręb 31 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Dożynkowej 10 A w Toruniu (dz. nr 362 w obrębie 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 362, 334/5 – obręb 61 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Jana Mohna 20 w Toruniu (dz. nr 504 w obrębie 37) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 504, 192/2 – obręb 37 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2020Informuję, że 3 sierpnia 2020 r. organ wydał decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia firmy Murapol Real Estate S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Pyrzewskiego budowy przyłącza i sieci wodociągowej, przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (działki nr 187, 183, 170 z obrębu 30 – Etap I, budynku nr 1, 2, 3, 4) - zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera, dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku do odprowadzenia ścieków sanitarnych z restauracji CKK Jordanki przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu (dz. nr 6/10, 7/3, 7/1– obręb 14) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 6/10, 7/3, 7/1– obręb 14 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, w dniu 29 lipca 2020 r. dokonały zgłoszenia budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Strzałowej 46 i 48 w Toruniu (dz. nr 555/1, 833, 838 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 555/1, 833, 838, 559/2, 559/3 – obręb 66 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 128/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy i przebudowy (wymianie) przewodu wodociągowego DN 150 i DN 100 w ulicy Szosa Okrężna i ulicy Brzechwy w Toruniu (dz. nr 4/1 w obrębie 1, dz. nr 32, 127/1, 127/2, 157) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2020Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jeleniej 55 w Toruniu (dz. nr 793 – obr. 31) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2020Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Mohna 20 w Toruniu (dz. nr 504 – obr. 37) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2020Informuję, że w dniu 29.07.2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia przebudowy i budowy kanału ogólnospławnego DN 150 do posesji przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (obręb 13, działki nr 261 i 272)– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy i przebudowy (wymiany) przewodu wodociągowego DN 150 i DN100 w ulicy Szosa Okrężna i Brzechwy w Toruniu (działka nr 4/1 z obrębu 1 oraz działki nr 32, 127/1, 127/2, 157 z obrębu 34) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 30.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 123/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanych przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie, odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Strobanda i Watzenrodego 10A w Toruniu (dz. nr 170 – obr. 30) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. 170, 173/8 – obr. 30. 30.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 122/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanych przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie, odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji (dz. 173/5, 173/7) przy ul. Strobanda 8 w Toruniu (dz. nr 170 obręb 30), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. 170, 173/5 – obr. 30. 30.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami KS - odgałęzieniami bocznymi do posesji przy ul. Basieńki 10 i 12 w Toruniu (dz. nr 253/7, 254, 259 w obrębie 67) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 253/7, 254, 259, 253/2, 253/4 – obręb 67 29.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Olęderskiej 23A w Toruniu (dz. nr 122 w obrębie 68)zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 122, 129/7 – obręb 68 28.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 119/2020Informuję, że w dniu 24 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Równinnej 17A w Toruniu (dz. nr 57 – obr. 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 28.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A