Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14411147
Data (2021-01-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1011
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, dokonanego 22 grudnia 2020 r., w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 – działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 – działka nr 1) - na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2021Informuję, że Pani Elżbieta Wiśniewska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 82A w Toruniu (działka nr 465/3 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2021Informuję, że Państwo Stanisława i Kazimierz Chmielewscy, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konwaliowej 69 w Toruniu (działka nr 643 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, w dniu 5 stycznia 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy przyłącza gazowego ś/c dn 90 PE / DN 80 wraz ze stacją gazową pomiarową o przepustowości Q=630m3/h przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 74/3, 74/1 – obręb 54) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 192 w obr. 30; obszar oddziaływania: dz. nr 192, 191/11 w obr. 30 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w części ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 139/14 w obr. 54 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dla inwestycji polegającej na budowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Przelot i w ul. Ciekawej w Toruniu (dz. nr 139/14, 139/7, 168, 166/5 w obr. 54; obszar oddziaływania: dz. nr 139/14, 139/7, 168, 166/5, 166/2, 172, 139/30, 173 w obr. 54 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2021Informuję, że organ pismem z dnia 7 stycznia 2021 r przekazał wniosek zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa i Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 75 w Toruniu (dz. nr 569, 380 w obrębie 3) wg właściwości do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami). 13.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2021Informuję, że Pan Adam Szandrach, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w Toruniu przy ul. Mickiewicza 91 (działka nr 367 z obrębu 7) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dotyczącego zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Szubińskiej 2 w Toruniu (dz. nr 646 – obr. 63) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: dz. nr 646, 637 obręb 63 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dotyczącego zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Przeskok 6 w Toruniu (dz. nr 148, 149, 162/14, 163/2 – obr. 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: dz. nr 148, 149, 162/14, 163/2, 162/6 obręb 54 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dotyczącego zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Fortecznej 4 w Toruniu (dz. nr 218 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego – Prokurenta, dotyczącego zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. 63 Pułku Piechoty 66-68 oraz 70-72 w Toruniu (dz. nr 757, 759, 763, 785/2 – obr. 70) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: dz. nr 757, 759, 763, 785/2, 760/3, 785/3 – obr. 70 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 292/2020Informuję, że Stefania Moraczewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Białej 5 (działka nr 71, obręb 71), zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 291/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 192 – obr. 30) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 290/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dokonała zgłoszenia budowy fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Przelot i w ul. Ciekawej w Toruniu (dz. nr 139/14, 139/7, 168, 166/5 – obr. 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 289/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w części ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 139/14 – obr. 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 288/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 - działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 - działka nr 1), zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 30.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 287/2020Informuję, że Pan Wacław Baranowicz dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Hiacyntowej 47 w Toruniu (dz. nr 71, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A