Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.02.2017
Data (2017-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 252
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2017 Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-warsztatowego przy ul. Popiełuszki 3 w Toruniu 24.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2017 Informacja o wniesieniu w dniu 23 lutego 2017 r., sprzeciwu do zgłoszenia FASTERM BUDOWNICTWO sp. z o.o., spółka komandytowa, dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami bocznymi i przyłączami na terenie działek 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 z obrębu 53 położonych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 24.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego DN 100 wraz wymianą przyłączy do posesji oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielnej w Toruniu (dz. nr 665/1, 669, 670/14, 691, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 837, 838, 839, 840 z obrębu 32) pismem z dnia 27 stycznia 2017 r., uzupełnionym w dniu 22 lutego 2017 r. – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 23.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2017 Informuję, że firma LEM-BUD Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Okólnej 128 reprezentowana przez prezesa zarządu Pana Michała Lewandowskigo - dokonała zgłoszenia budowy przyłącza i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami doziemnymi wody i kanalizacji do budynków mieszkalnych wielorodzinnych G6, G7, G8 i G9 w Toruniu przy ul. Grasera i ul. Łukasza Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 185 i 186 – obr. 30) 22.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2017 Informuję, że EDF Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej wraz z budową przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków: biurowego i magazynowego przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu (dz. nr 157/2, 167 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 21.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Plucińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Częstochowskiej 3A w Toruniu (dot. dz. nr 294/13, 294/2, 288/5, 295/5, 295/18, 295/19, 295/20, 298 w obrębie 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 17.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2017 Informuję, że Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Pl. Fr. Skarbka 7/9 w Toruniu reprezentowana przez Pana Arkadiusza Kolasińskiego - dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Irysowej w Toruniu - dz. nr 608/1, 608/2, 608/3 obr. 35 zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) 10.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia przez Państwo Beatę i Jana Mrozowskich prowadzących działalność gospodarczą pn. FHU TOP s.c. z/s przy ul. Królowej Jadwigi 20/7 w Toruniu działających poprzez pełnomocnika P. Grzegorza Jaworskiego dla inwestycji pn. Przebudowa i budowa sieci elekroenergetycznej w ramach budowy stacji paliw przy ul. łódzkiej 128/ Bociana 5 w Toruniu na terenie dz. 610, 611, 612, 617, 590, 597, 598, 601 w obr. 74. 10.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu dot. budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Batorego w Toruniu na terenie dz. nr 98, 402, 404, 972, 987, 1089 z obr. 43 oraz dz. nr 137/3, 156, 323/2 z obr. 39. 08.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu poprzez pełnomocnika P. grzegorza Chrapkowskiego dla inwestycji: pn. "Budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obr. 42 przy ul. Kłopot w Toruniu. Inwestycja obejmuje dz. 6/5, 6/7, 7, 12, 11/11, 11/10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obr. 42. 07.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Plucińskiego, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych nn – 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Strzałowej w Toruniu (dot. dz. nr 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1058/4, 1058/5, 1058/6, 134 149, 152, 226 w obrębie 66) 31.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pana Roberta Marcinkowskiego dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej, dla budynku mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 22 w Toruniu (dot. dz. nr 294/8, 272/3 w obrębie 53) 31.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Fałata 98-102 w Toruniu (dz. nr 177/19 w obrębie 5) 27.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 31 w Toruniu (dz. nr 710, 689 w obrębie 35) 27.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Puchacza 14 w Toruniu (dz. nr 1029, 1037/8 w obrębie 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 26.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Toruniu, przy Pl. Fr. Skarbka 7/9, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Cyrka dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Toruniu, przy ul. Ciechocińskiej 27, 29, 29a, 29b, 31, 33, 35, 37 (dz. nr 257, 260, 261, 263, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 267, 268/1 – obr. 69) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 25.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 w Głogowie gmina Obrowo, reprezentowana przez Pana Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 710/1, 215/22 z obrębu 53 w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 24.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami bocznymi i przyłączami na terenie działek nr 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 z obrębu 53 położonych w Toruniu przy ul. Tarnowskiej i ul. Zielonogórskiej zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 18.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2017 Informuję, że Pan Robert Marcinkowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wod – kan oraz odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 22 w Toruniu (dz. nr 294/8, 272/3 w obrębie 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 10.01.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Fałata 98-102 w Toruniu (dz. nr 177/19 w obrębie 5) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 04.01.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A