Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 21.07.2017

Liczba wejść na stronę: 7058604
Data (2017-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 343
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 116/2017 Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia, spółki E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Matejki i ul. Krasińskiego w Toruniu wraz z przyłączem cieplnym dla podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 37/Mickiewicza 29 w Toruniu 21.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 115/2017 Informuję, że w dniu 19 lipca 2017 roku Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu w ulicy Golubskiej, Projektowanej CLXXIII-V w Toruniu na terenie działek nr: 305/1, 306/6, 297/52, 288/5, 298/20, 312/5, 313/6, 302/22, 298/41, 298/15, 299, 300, 291/5, 291/7, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 306/2 obręb 68. 20.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 114/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego w Toruniu (dz. nr 149, 201, 202, 218, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 19.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 113/2017 Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pana Wołodyjowskiego w Toruniu 14.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 112/2017 Informuję, że spółka E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Konrada Grasera w Toruniu wraz z przyłączami cieplnymi dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C i H przy ul. Konrada Grasera 4-6 w Toruniu 14.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 111/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Łącznej w Toruniu (dz. nr 999, 1000, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6 obręb 74) 14.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 110/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działowej i Fromborskiej w Toruniu na terenie działek nr 32/38, 32/39, 32/42, 34/129, 34/131, 38/3, 39, 40/2, 41/44, 41/45, 42/11 obręb 54. 13.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grasera w Toruniu (dz. nr 172, 179, 183 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 13.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 108/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej w Toruniu na terenie działek nr 294/2, 295/5, 298 z obrębu 53 13.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 107/2017 Informacja o wycofaniu wniosku - zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (5 segmentów) przy ul. Kmicica 21, 23, 25, 27, 29 w Toruniu (dz. nr 458, 459, 460, 461, 462, obręb 67). 12.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2017 Informacja o zgłoszeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (5 segmentów) przy ul. Kmicica 21, 23, 25, 27, 29 w Toruniu (dz. nr 458, 459, 460, 461, 462, obręb 67). 12.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dotyczącego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu (dz. nr 78/4 z obrębu 30; dz. nr 747/2, 747/16, 748/5, 750/6, 757/11, 757/14, 757/31, 757/32 z obrębu 32) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 10.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 104/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.w Toruniu reprezentowanej przez Sławomira Wesołowskiego - Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych do zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia budynku przy ul. Piotrkowskiej 2 w Toruniu na terenie działki nr 215/22 obr. 53. 10.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 103/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Sławomira Wesołowskiego - -Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych do zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ( odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. M.Skłodowskiej - Curie 31 w Toruniu na terenie działki nr 317 obręb 49. 10.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Marcina Lach, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nn zasilanych ze stacji transformatorowej „Technikum Samochodowe” w Toruniu przy ul. Św. Józefa, Grunwaldzkiej, Źródlanej, Św. Klemensa, Dobrej i Miłej w Toruniu (dz. nr 124/2, 147, 144, 114, 94, 95, 93, 96, 92, 97, 78, 98, 77, 99, 76, 100, 75/1, 101, 102, 103, 104, 65, 64, 105, 63, 106, 117, 119, 125, 126, 113, 66, 67, 110, 68, 61, 62, 69, 109, 70, 59, 60, 21, 56, 22, 19, 20, 58/1, 58/2, 18, 17/2, 16/1, 16/2, 53, 54, 52, 51, 23, 26, 36, 38, 75/2, 74, 112, 73, 80, 82, 72, 111, 71, 84, 86, 30, 57, 29, 31, 33, 28, 27, 35, 34, 50, 49/2, 89/4, 87, 88/1, 88/2, 42/2, 93/3, 90/21, 90/20, 90/19, 90/18, 90/17, 90/16, 90/15, 90/14, 90/13, 90/12, 90/24, 90/23, 90/11, 90/10, 90/9, 90/8, 90/7, 90/6, 90/5, 90/4, 41, obr 1, dz. nr 55, 56, 57, 64, obr. 34, dz. nr 48/1, 46/2, obr.2) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 07.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 101/2017 Informuję, że MURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. 10 Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, poprzez pełnomocnika Pana Dariusza Pyrzewskiego wycofała wniosek dotyczący zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą – ETAP I przy ul. H. Strobanda w Toruniu (dz. nr 162/1, 170 z obrębu 30). 06.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia MURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. 10 Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, dokonała zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego (od W1 do W6), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (od S2 do S1), przyłącza kanalizacji sanitarnej (od S6 do S2), przyłącza kanalizacji deszczowej (od D9 do D1) dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą – ETAP II przy ul. H. Strobanda w Toruniu (dz. nr 162/2, 170 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 05.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dokonały zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla budynku komercyjnego przy ul. Łódzkiej 118 w Toruniu (dz. 564/1 obr. 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) 05.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 98/2017 Informuję, że spółka E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Matejki i ul. Krasińskiego w Toruniu wraz z przyłączem cieplnym dla podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki 37/Mickiewicza 29 w Toruniu. 04.07.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 97/2017 Informuję że w dniu 29 czerwca 2017 r. Energa -operator S.A. Oddział w Toruniu wycofała wniosek dotyczący zamiaru rozpoczęcia budowy linii kablowej SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej nn dla budynku przy ul Polnej 7b w Toruniu ( dz. 78/1, 89/2, 89/3, 218, 222, 223 obr. 30; 757/5, 757/19, 757/33 obr. 32; 150/11 obr. 33) 03.07.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A