Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 21.02.2019
Data (2019-02-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 600
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma odgałęzieniami bocznymi w ul. św. Mikołaja w Toruniu (dz. nr 568/2 z obrębu 3; dz. nr 595 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 15.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Figowej 17-19 w Toruniu – dz. nr 13/12, 15/4 w obrębie 28, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 14.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mirosławę Zielińską, w dniu 7 lutego 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Czachowskiego 10 w Toruniu (dz. nr 721, 722, 729, 730, 739 – obręb 71) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (– odgałęzienia bocznego) dla posesji zlokalizowanej przy ul. Cedrowej 21 / ul. Palmowa w Toruniu (dz. nr 31 z obrębu 47) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 132 przy ul. Rypińskiej w Toruniu (dz. nr 181/6 w obrębie 69) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Łódzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu wraz z przyłączami do posesji przy ul. Łódzkiej 54A, 58 oraz przy ul. Powstańców Wielkopolskich 89 w Toruniu (dz. nr 139/5, 198, 117, 126, 127 – obr. 74, dz. nr 394 w obr. 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Figowej 17-19 w Toruniu (dz. nr 13/12, 15/4 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i rozbiórki linii napowietrznej nn (pierwotnie inwestycja pod nazwą: wymiana i budowa kabla/zmiana sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464) przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/3, 61/6, 69/12, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 04.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn dla zasilania dz. nr 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 312/7, 298/60, 298/58, 298/56, 298/54, 298/52, 298/50, 298/48, 298/46, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55, 298/57, 302/6, 302/5 przy ul. Golubskiej i Rypińskiej w Toruniu (dot. dz. nr 298/15, 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 298/41, 298/46, 298/47, 298/48, 298/49, 298/50, 298/51, 298/52, 298/53, 298/54, 298/55, 298/56, 298/57, 298/58, 298/60, 298/62, 302/5, 302/6, 302/21, 307/4, 308/3, 312/5, 312/7, 300, 299, 291/7 obręb 68) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2019Informuję, że w dniu 31.01.2019 r. Pani Hanna Górecka i Pan Jan Górecki, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Borkowicza, wycofali wniosek zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa balkony przy ul. Przesmyk 2 w Toruniu, na terenie dz. nr 805 z obrębu 63 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2019Informuję, że w dniu 25.01.2019 r. Pani Hanna Górecka i Pan Jan Górecki, dokonali zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa balkony przy ul. Przesmyk 2 w Toruniu, na terenie dz. nr 805 z obrębu 63 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 28.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek nr 94/51, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8 w obrębie 78 przy ul. Romantycznej 5, 7, 9, 11, 13, 15 w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 94/40, 94/51, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/10 w obrębie 78) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2019nformuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na wymianie i budowie kabla/zmianie sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464 przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/1, 61/3, 61/6, 69, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn dla zasilania dz. nr 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 312/7, 298/60, 298/58, 298/56, 298/54, 298/52, 298/50, 298/48, 298/46, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55, 298/57, 302/6, 302/5 przy ul. Golubskiej i Rypińskiej w Toruniu (dot. dz. nr 298/15, 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 298/41, 298/46, 298/47, 298/48, 298/49, 298/50, 298/51, 298/52, 298/53, 298/54, 298/55, 298/56, 298/57, 298/58, 298/60, 298/62, 302/5, 302/6, 302/21, 307/4, 308/3, 312/5, 312/7, 300, 299, 291/7 obręb 68) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu dla Gminy Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Piotra Porosę, do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania: Rewitalizacja terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzką, Przy Rynku Wełnianym i Jagiellońską w Toruniu (dz. nr 603/9, 632/20, 636/35 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Żelaznej 10-12 w Toruniu (dz. nr 578/4 – obręb 3) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A