Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11822730
Data (2020-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 763
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2020Informuję, że w dniu 26 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wodno - kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (działki nr 540, 807, 812, 808 w obrębie 70 oraz działki nr 1/56, 1/6, 1/89 w obrębie 75) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 28.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie od gałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 obr. 28 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) Obszar oddziaływania: 110/9, 111/5 obr. 28 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 193/12, 234 – obr. 61 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2020Informuję, że dnia 26.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym – komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Władysława Bojarskiego 1, ul. Jurija Gagarina 1-3, ul. Bielańska 47, 87-100 Toruń (obręb 1, działki nr 3/7, 4/21), dokonanego przez spółkę PGE S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Janusza Szynala 26.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2020Informuję, że w dniu 18 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonała zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych D-1, D-2 (działki nr 71, 72 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonały zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych i odbiorczych D3, D5, D6 (działki nr 51, 138 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2020Informuję, że w dniu 11 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 26, 31/7, 194/11 – obr. 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 13.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2020Informuję, że dnia 04.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na OM "Rudak C" przy ul. Osadniczej w Toruniu (obręb 69, działki nr 96, 97, 98, 99, 100, 388, 389) dokonanego przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kostulskiego 12.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2020Informuję, że w dniu 3 lutego 2020 r. Pan Maciej Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPWBiI "Koma" Maciej Kowalski z siedzibą przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr 292/4, 301/2, 301/3 z obrębu 53 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 11.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2020Informuję, że dnia 04.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Firmy Handlowo – Usługowej „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza SN-15 kV i przyłączy nn przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41, dz. nr 120/3, 120/4 w obrębie 40) 04.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wod. – kan. wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/5, 121/7, 121/8, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy posesji w ul. Kartuskiej w Toruniu - dz. nr 212/1, 212/16, 212/17, 214/7, 215/22, 712 – obr. 53– zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A – przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2020wycofanie wniosku Pani Elżbieta Skulmowska zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego oraz budowę budynku garażowego wolno stojącego przy ul. Okólnej 172a w Toruniu (działka nr 701, obręb 67) 23.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2020budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego oraz budowa budynku garażowego wolno stojącego przy ul. Okólnej 172a w Toruniu (działka nr 701, obręb 67) 23.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2020Informuję, że w dniu 15 stycznia 2020 r. spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia zamiaru przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym - komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Bojarskiego, ul. Gagarina 13a, 15, ul. Lwowska 1; 87-100 Toruń; działki nr 3/3, 4/21 w obrębie 1 20.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2020Informuję, że w dniu 3 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na OM "Rudak C" przy ul. Osadniczej w Toruniu (obręb 69, działki nr 96, 97, 98, 99, 100, 388, 389) 15.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii w Toruniu, w rejonie ulic: Przeskok, Działowa, Przelot (działki nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) 03.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A