Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12621191
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 791
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej (dz. nr 507, 539 w obrębie 74) i odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 29.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu (działki nr 507, 539 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 25.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2020Informuję, że spółka TEDIMEX Sp. j. Maria Karwowska Tadeusz Karwowski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 97A w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działki nr 170, 151) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Kartuskiej (obręb 53, działki nr 243/5, 244/5, 245/5) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Turskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu średniego ciśnienia dla hal magazynowo – produkcyjnych na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 (działki nr 662/2, 310/4, 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 14.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Morysona, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 63 PE wraz z przyłączami do budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej w ul.: Kikolska, Golubska w Toruniu (dz. nr 298/15, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 08.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 10 kwietnia 2020r., w dniu 28 kwietnia 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89, obręb 75 – działka 1/90 29.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 76/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn, demontażu istniejących linii kablowych i linii napowietrznej nn oraz demontażu istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „LETNIA” dla rozwiązania kolizji z planowaną rozbudową Zakładu Produkcyjnego EUROHANSA Sp. z o.o. przy ul. Letniej 10-14 w Toruniu (dz. nr 119, 636/4, 638, 639, 641, 642, 643/2, 644, 758, 769, 773, 774, 786, 794, 797, 809, 811, 815, 816, 817, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 1122 i 1126/3 w obrębie 70) 29.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 75/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Marka Morysona, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu średniego ciśnienia do 63 PE wraz z przyłączami do budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej w ul.: Kikolska, Golubska w Toruniu (dz. nr 298/15, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 23.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 74/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku w dniu 7 kwietnia 2020 r., l.dz. 3235/2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Komorowskiego – Bora 19 w Toruniu” (dz. nr 214 obr. 66) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 214, 215 – obr. 66 09.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 73/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 84 w Toruniu (działki nr 568, 537/2 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 72/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku w dniu 26 marca 2020 r, l.dz. 2961/2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wymarzonej 15 w Toruniu” (dz. nr 259/35 obr. 46) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 259/35, 256 – obr. 46. 02.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 71/2020Informacja o wydaniu przez organ dnia 01.04.2020 r. zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla budynku przy ul. Łódzkiej 18/20 w Toruniu (dz. nr 219, 221, 223 obręb 66, dz. nr 139, 138, 130, 118 obręb 73) 01.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 70/2020Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego do posesji nr 18 w ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Toruniu - dz. nr 310, 317, 239 w obrębie 49 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 01.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 69/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla budynku przy ul. Łódzkiej 18/20 w Toruniu (dz. nr 219, 221, 223 obręb 66, dz. nr 139, 138, 130, 118 obręb 73) 31.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2020 Informuję, że organ po rozszerzeniu (o dodatkowe działki) oraz uzupełnieniu wniosku w dniu 9 marca 2020 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/10 (przed podziałem działka nr 120/5), 121/7, 121/8, 123/1, 124/4, 125/3, 129/3, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 100/6, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/9, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1, 142/2 z obrębu 23) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zmianami) 26.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 84 w Toruniu (działki nr 568, 537/2 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 9 marca 2020r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Wałdowskiej w Toruniu (dz. nr 26, 31/7, 194/11 – obr. 45) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 31/6, 31/8, 194/9 – obr. 45 20.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2020Informuję, że spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu w dniu 12 marca 2020 r. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów WSKSiM, zakładów TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich - w zakresie II etapu, tj. odcinka od miejsca lokalizacji przyłącza Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II do miejsca przyłączenia Hotelu Akademickiego WSKSiM wraz z wykonaniem przyłącza [podstawa prawna: art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)]. 18.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A