Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.04.2018
Data (2018-04-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 458
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dorau, w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 20.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów – dot. budowy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji, przy ul. Rypińskiej 134 w Toruniu (dz. nr 158,183/3 – obr. 69) 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu – spięcie istniejących przewodów (dz. nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 47/2018Informuję o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 46/2018Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Chrapkowskiego – E.J. Czubaj s.c. – dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn – 0,4kV dla zasilania działek nr 168, 191/9, 217/5 przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 190, 192, 191/9, 217/5, 168 obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 45/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Hallera i Radiowej w Toruniu (dz. nr 145, 155, 171, 277 obręb 73, dz. nr 2/50 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 44/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Toruniu (dz. nr 31, 47/6, 65 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 43/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w ul. Lipnowskiej w Toruniu (dz. nr 296, 295, 294 – obręb 69, dz. nr 349, 343, 348 – obręb 68). 13.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 42/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu (dz. nr 151/49, 151/50, 151/53, 151/55, 151/60, 151/61, 160/40, 167/2 – obręb 33) 05.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 41/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Plebiscytowej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Domachowskiego w Toruniu (dz. nr 106, 139/5, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 03.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 40/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu – spięcie istniejących przewodów” (dz. nr 11/5, 150/1, 196 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 28.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 39/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji, przy ul. Rypińskiej 134 w Toruniu (dz. nr 158,183/3 – obr. 69) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami). 28.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2018Informuję, że Orange Polska S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160 w Warszawie, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid – UP-Telekom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Gdańsk z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37 w Gdańsku, dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Licealna, Kniaziewicza w Toruniu (dz. nr 143, 200, 226, 227, 228, 229,230, 231, 232 z obrębu 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Hallera i Radiowej w Toruniu (dz. nr 145, 155, 171, 277 obręb 73, dz. nr 2/50 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Toruniu (dz. nr 31, 47/6, 65 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Łódzkiej i Okólnej w Toruniu (dz. nr 394 obr. 66, dz. nr 204, 208, 212, 214, 216, 221, 223, 566/2, 227/1, 227/2 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Św. Wojciecha, ul. Radiowej, ul. Kniaziewicza, ul. Łódzkiej w Toruniu (dz. nr 90, 144, 145, 98, 120, 102, 55, 45, 30, 21, 140, 170, 105 obręb 73) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Okólnej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Domachowskiego, ul. Plebiscytowej w Toruniu (dz. nr 227/2, 507, 371, 539, 217, 139/5, 229, 292 obręb 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: ul. Kryńskiego, ul. Korfantego, ul. Hulewicza, ul. Ratajczaka, ul. Bagińskiego w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 31/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: ul. Licealna, ul. Hallera w Toruniu. 22.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A