Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 10.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11253138
Data (2019-12-10)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 727
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2019Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Inowrocławskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 1/25,1/27, 1/30, 1/56, 1/89, 1/91, 2 – obr. 75) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2019Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Łąkowej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 23/8, 23/13, 43/2, 44/4, 44/5, 49/5, 54/1, 327/20 – obr. 4) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” przy ul. Antczaka w Toruniu (dz. nr 216, 232, 289, 336, 337, 339, 340, 371/2, 398, 399, 406, 408, 410, 411, 414, 417, 422, 424/1, 454, 456 w obrębie 55, dz. nr 161, 172/2 w obrębie 56) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2019Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Placu Św. Katarzyny w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 10, 11/1, 16, 18/2, 41, 60/1, 60/2, 61/2, 64/1, 65/1, 81, 94/1, 94/2, 95, 96, 101/2, 103, 105, 106, 107, 131 – obr. 18) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2019Informuję, że w dniu 6 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Podgórskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 394 – obr. 64; dz. nr 96, 97, 105, 106, 107, 111 – obr. 65; dz. nr 44, 50, 56, 65, 81, 82 – obr. 66; dz. nr 590, 848 – obr. 67) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” przy ul. Uniwersytecka w Toruniu (dz. nr 65/1, 65/3, 68, 69, 231 obręb 18, dz. nr 788 obręb 10) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu (dz. nr 76, 322, 326, 328, 57/20 obręb 36, dz. nr 492, 493, 494, 495, 496, 591, 612 obręb 37, dz. nr 569 obręb 38) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez Pana Mariusza Staniek, w dniu 5 grudnia 2019 r. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Bażyńskich w Toruniu w ramach zadania pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268 – obręb 4; dz. nr 11/5, 102, 118, 150/1, 197 – obręb 11) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia” przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 45/2, 46, 47, 54, 58 w obrębie 53) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Batorego w Toruniu (działki nr 168/1, 197, 271/3, 279, 280/1, 293/8, 318/2, 319, 320, 321, 329 z obrębu 4) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Kolankowskiego w Toruniu (działki nr nr 5/6, 5/7, 7/8, 7/12, 7/13, 13/18, 13/26, 15/27, 15/29, 15/31, 92/9, 94/13, 95 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu (działki nr 16/2, 61, 25 w obrębie 19 oraz działki nr 220, 216, 217, 218, 229 w obrębie 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Słonecznej w Toruniu (działki nr 647, 649, 196, 651, 652, 655, 666/1, 666/2, 674, 855, 858 w obrębie 29) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Buszczyńskich w Toruniu (dz. nr 31/3, 31/11, 31/13, 31/42, 31/44, 31/45, 31/46 w obrębie 51) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2019Informuję, że Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka z firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ul. Mohna w Toruniu (dz. nr 294, 504 w obrębie 37, dz. nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 128/6, 173/36, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 411, 412/3, 414 w obrębie 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 09.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych przy ul. Kaźmierczak - Połońskiej w Toruniu (dz. nr 106, 19/5, 19/2, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3, 20/1 w obrębie 30) 06.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Wydziału Inwestycji i Remontów UMT z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 w Toruniu, reprezentowany przez Pana Sławomira Wiśniewskiego, dotyczący budowy kanalizacji fontanny – przelew awaryjny i spust wody z układu fontanny przy ul. Wały gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. 14/7, obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla OM Pancernych w rejonie ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 25,26,27,29, 30, 31/2, 31/4, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39, 41/1, 41/4, 41/5, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 73, 81/2, 82, 84, 85 w obrębie 46) 02.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2019Zaświadczam że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ulicy Gdańskiej 20-22 w Toruniu (dz. nr 322/1, 317/2, z obrębu 53), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 02.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A