Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9758875
Data (2019-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21291
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 194/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją programową przeprowadzenia cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym 26.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 26.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 54/2019Data zgromadzenia: 3.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 6.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Droga Starotoruńska 1 – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II
Przejście: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 1 do Campusu Akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ul. ul. Droga Starotoruńska 3
26.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 53/2019Data zgromadzenia: 1.05.2019
Godzina zgromadzenia:10.00 - 12.00
Miejsce zgromadzenia: Róg Alei Solidarności i Czerwonej Drogi
26.04.2019
Inne dokumenty 9/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14 26.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 193/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czterech systemów alarmowych zabezpieczających rozdzielnie elektryczne zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 25.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 192/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4. 25.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 52/2019Data zgromadzenia: 27.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
25.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (część działki nr 482/12, obręb 10) 25.04.2019
Inne dokumenty 8/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 25.04.2019
Inne dokumenty 7/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak: GD.ZUZ.5.421.49.2019.WK 25.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 25.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 191/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej wykonanie montaż płaskorzeźby z metalu. 24.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 190/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wejścia głównego i kortu na boisko plażowe w Szkole Podstawowej 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu” 24.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 51/2019Data zgromadzenia: 17.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obszar znajdujący się w przestrzeni między Ratuszem Staromiejskim a południową pierzeją Rynku Staromiejskiego, usytuowany na wschód od linii przebiegającej między południową bramą Ratusza a ww. pierzeją.
24.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 189/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do wykonania koncepcji dla zadania pod nazwą: ,,Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej w Toruniu" 23.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych dla inwestycji zagospodarowanie terenów zieleni parkowej przy Muzeum Etnograficznym” realizowanych w ramach projektu „Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu” 23.04.2019
Inne dokumenty 6/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2019r. 23.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A