Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 70/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Kompleksowy projekt zagospodarowania terenu, chodniki, zieleń wraz z placem zabaw Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. Część 2: „Winda w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu”. 08.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 62/2018Data zgromadzenia: 13.05.2018
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
08.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 196/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia w okresie: 05.06.2018 – 04.06.2019. 07.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2018Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 07.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2018Data zgromadzenia: 24.05.2018
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 12.00
Miejsce zgromadzenia: Nowy Rynek - Stary Rynek - Plac Rapackiego, pomnik Józefa Piłsudzkiego
07.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, która dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Lipnowskiej w Toruniu” (dz. nr 296, 295, 294 – obręb 69, dz. nr 349, 343, 348 – obręb 68) 07.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2018Data zgromadzenia: 19.05.2018
Godzina zgromadzenia: 13.30 - 15.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Szeroka od ul. Łaziennej do Rynku Staromiejskiego
07.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2018Data zgromadzenia: 06.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul. Żwirki i Wigury i ul. Św. Józefa
04.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 195/2018W związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia publicznego oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia), Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 02.05.2018
Zarządzenie PMT 113/2018w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W LEKKIEJ ATLETYCE MASTERS - TORUŃ 2019 02.05.2018
Zarządzenie PMT 112/2018w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW I KADETÓW W SZERMIERCE - TORUŃ 2019 02.05.2018
Zarządzenie PMT 111/2018w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 2018 TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 02.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2018Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 14 w Toruniu, dz. nr 827 obr. 66 02.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 58/2018Data zgromadzenia: 05.05.2018
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: przy pomniku Mikołaja Kopernika, Rynku Staromiejskim
02.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 57/2018Data zgromadzenia: 12.05.2018r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 15:30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Rondo u zbiegu Trasy Wschodniej i ul. Łódzkiej, 12:00 – Uroczyste nadanie nazwy ronda płk. Witolda Pileckiego (skrzyżowanie Trasy Wschodniej i ul. Łódzkiej) 13:00 – Msza Św. w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny 14:00 – Marsz: Plac św. Katarzyny – ul. św. Katarzyny – ul. Królowej Jadwigi – ul. Szeroka – Rynek Staromiejski – ul. Chełmińska – al. Solidarności – pomnik Żołnierzy Wyklętych 14:20 – Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych 15:30 – 17:00 – Ratusz Staromiejski:konferencja „Walka o godność człowieka w XX i XXI w.”
02.05.2018
Inne dokumenty 2/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu - informuje, że wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni zastępczej nr 3a zlokalizowanej na terenie ujęcia wody "Czerniewice" w Toruniu, na działce nr 378, obręb 76 Toruń. 02.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 56/2018Data zgromadzenia: 26.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: rozpoczęcie:Kompleks MOSiR przy Skarpie - START przejazdu: drogą rowerową ul. Szosa Lubicka w kierunku mostu im. Gen. Zawadzkiej, przejazd mostem, ścieżką rowerową na ul. Rudacką i dalej w kierunku zamku Dybowskiego drogą rowerową. FINAŁ zgromadzenia przy Zamku Dybowskim.
01.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 194/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim w Toruniu i w części strefy buforowej UNESCO 30.04.2018
Zarządzenie PMT 110/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 30.04.2018
Zarządzenie PMT 109/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Torunia 30.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A