Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8375619
Data (2018-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19665
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 45/2018Mistrzostwa Polski Rallycross OPONEO 2018 03.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 296/2018Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wsparcie eksperckie w sprawach związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i przesyłu, wycinką drzew oraz poszukiwaniem następców prawnych właścicieli nieruchomości. 02.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 295/2018Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wsparcie eksperckie w sprawach związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną na skutek wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. 02.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 294/2018Urzędu Miasta Torunia Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za wykonanie i dostarczenie tablic - FORTECZNY SZLAK TWIERDZY TORUŃ (zgodnie z załączonym projektem) wraz z montażem. 02.07.2018
Zarządzenie PMT 220/2018zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu 02.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 111/2018Przetarg nieograniczony na dostawę i dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego wyposażenia do świetlicy: część 1 – sprzęt multimedialny (projektor, ekran), cześć 2 - meble (stoły, krzesła) 02.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2018Informuję, że Pan Arkadiusz Żuchowski, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Toruniu (dz. nr 762 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,poz. 1202). 02.07.2018
Patronaty 44/2018Galowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 02.07.2018
Patronaty 43/2018Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instrumenty prawne służące ochronie najbliższych członków rodziny” 02.07.2018
Patronaty 42/2018VIII Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK” 2018 02.07.2018
Patronaty 41/2018IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym” 02.07.2018
Patronaty 40/2018Toruński Głos Profilaktyki 02.07.2018
Patronaty 39/2018XX Jubileuszowy Przegląd Małych Form Teatralnych 02.07.2018
Patronaty 38/2018I Ogólnopolska Konferencja ARCHITEKTURA MILITARNA Bydgoszcz 2018 02.07.2018
Patronaty 37/2018Ogólnopolski Turniej Minifutbolu Toruń „Zo” Cup 02.07.2018
Patronaty 36/2018III seria konkursów historycznych dla uczniów szkół podstawowych pn. „Toruń z historią za pan brat” 02.07.2018
Patronaty 35/2018Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej i Międzynarodowe Forum Telewizji Lokalnych 02.07.2018
Patronaty 34/2018Konkurs Przyrodniczo-Techniczny pod hasłem „Od przyrodnika do technika” 02.07.2018
Patronaty 33/2018III Festiwal Smaków Food Trucków 02.07.2018
Patronaty 32/2018Święconka w kasku 2018 02.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A