Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8602508
Data (2018-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20006
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 116/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Toruniu (dz. nr 67/3, 116/3, 116/5, 118/1, 119/1, 122/1, 123/1, 129/1, 131/3 w obrębie 47, dz. nr 67/4, 68 w obrębie 52) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 119/2018Data zgromadzenia:02.09.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
30.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 118/2018Data zgromadzenia:01.09.2018
Godzina zgromadzenia:17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
30.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 117/2018Data zgromadzenia:01.09.2018
Godzina zgromadzenia:15.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,róg Szerokiej i Żeglarskiej (przy Osiołku)
30.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 360/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników rajdu inaugurującego lokalną kampanię z cyklu "Październik - miesiąc wolny od uzależnień". 29.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 359/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Toruń" - Rozeznanie cenowe 29.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 358/2018Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi: Wykonawca w ramach uzupełnienie bazy BDOT 500 miasta Torunia poprzez przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości 37 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 1998-2009 ,2015-2018 i późniejszych. 29.08.2018
Inne dokumenty 8/2018Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Miasta Toruń w 2015-2018. 29.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 357/2018Urząd Miasta Torunia,Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostarczenie i montaż 18 tablic FORTECZNY SZLAK TWIERDZY TORUŃ. 28.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 116/2018Data zgromadzenia:9.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Żeglarska 16 – Bazylika Katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Przejście: ul. Żeglarską, przez Rynek Staromiejski, ul. Chełmińską przez Wały Gen. Sikorskiego (obok Urzędu Miasta Torunia) do Muzeum Etnograficznego
28.08.2018
Zarządzenie PMT 295/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 294/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 293/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 27.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 149/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 27.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 356/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania, dostawy i zawieszenia we wskazanych lokalizacjach: wykonania, dostawa i zawieszenia we wskazanych lokalizacjach: 25 skrzynek lęgowych dla wróbla typu A, 4 skrzynek lęgowych dla kawki D, 3 skrzynek lęgowych dla jerzyka typu J oraz 2 skrzynek lęgowych dla kopciuszka typu P. 24.08.2018
Zarządzenie PMT 292/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu 24.08.2018
Informacje o środowisku 17/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 24.08.2018
Inne dokumenty 7/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 24.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 355/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania 500 szt. pieczęci dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 23.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 354/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II 23.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A