Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 22.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na konserwację, naprawę i przegląd pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu w roku 2018 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 76/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 75/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 74/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 73/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 72/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 71/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 22.02.2018
Obwieszczenie RMT 70/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu. 22.02.2018
Zarządzenie PMT 53/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta 22.02.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 21/2018Data zgromadzenia:25.02.2018
Godzina zgromadzenia:15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Wały gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta.
22.02.2018
Zarządzenie PMT 52/2018w sprawie ustalenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 21.02.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 47. sesji (25.01.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 21.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 7 szt. przęseł (paneli) ogrodzeniowych. Przęsła należy zamontować w istniejacym ogrodzeniu systemowym. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Pełnienie nadzoru archeologicznego związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych i rozbudową schodów zewnętrznych od strony ul. Podmurnej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu". TERMIN SKŁADANIA OFERT 5.03.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na samodzielne świadczenie usługi polegającej na obsłudze techniczno-administracyjne projektu KAWKA II w okresie od 07.03.2018 r. do 30.11.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją modułowego systemu serwerowego oraz macierzy dyskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zamówień publicznych, dla zadania: "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie strony internetowej www.odpady.torun.pl, poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.". 19.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dokonanie wstępnej wyceny realizacji dostawy wraz z montażem wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 16.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A