Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
Data (2018-11-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2018Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu (dz. nr 196, 231, 240, 245, 249, 250, 251, 252 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 26.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez BE PRO S.C. Beata Gibas Ewa Wojtynek z siedzibą przy ul. Goplany 25 w Toruniu reprezentowanej przez Panią Ewę Wojtynek dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Stara Droga 112-114 w Toruniu (dz. nr 624 – obr. 74, dz. nr 699 – obr. 66) 26.10.2018
Informacje o środowisku 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu (uchwała nr 940/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 27/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu (uchwała nr 942/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Informacje o środowisku 26/2018Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (uchwała nr 941/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 26.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 15/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.3.50.2018.KK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. Chabrowej 22) 26.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 420/2018Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na dostawę, bezpłatne przygotowanie oraz dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego paczek świątecznych dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Torunia. 24.10.2018
Zarządzenie PMT 349/2018zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania 24.10.2018
Zarządzenie PMT 348/2018w sprawie powołania Rady Programowej samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 24.10.2018
Zarządzenie PMT 347/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 24.10.2018
Patronaty 180/2018Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Olgierda Gałdyńskiego - artysty fotografika 24.10.2018
Patronaty 179/2018Zawody pływackie „Pływam na medal” 24.10.2018
Patronaty 178/2018Szlachetna Paczka & Akademia Przyszłości 24.10.2018
Patronaty 177/2018XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2018 24.10.2018
Patronaty 176/2018Regionalne Forum Innowacji oraz Forum Ekspansji Internetu Rzeczy 24.10.2018
Patronaty 175/2018Tydzień Kuchni Polskiej – Kulinarne Zjednoczenie Polski 24.10.2018
Patronaty 174/2018Recital fortepianowy Hyuk Lee 24.10.2018
Patronaty 173/2018Mistrzostwa Torunia Debat Oksfordzkich „My : Wy – Niepodległość” 24.10.2018
Patronaty 172/2018Obchody 40-lecia działalności Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Niezwykli Twórcy” 24.10.2018
Patronaty 171/2018„Nieśmiertelny znaczy wiecznie młody” 24.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A