Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327837
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 194/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 27.06.2019
Zarządzenie PMT 193/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze 27.06.2019
Zarządzenie PMT 192/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 27.06.2019
Uchwała RMT 156/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2019 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 155/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 kwietnia 2019r. o zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 154/2019w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2020 – 2023. 27.06.2019
Uchwała RMT 153/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 27.06.2019
Uchwała RMT 152/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. 27.06.2019
Uchwała RMT 151/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4a wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5. 27.06.2019
Uchwała RMT 150/2019w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Klonowej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 27.06.2019
Uchwała RMT 149/2019w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 178A, wraz z prawem własności budynku i budowli oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej. 27.06.2019
Uchwała RMT 148/2019w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 27.06.2019
Uchwała RMT 147/2019w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 146/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 145/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 144/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dybowskiej, Kujawskiej, Podgórskiej, Poznańskiej oraz Placu Armii Krajowej w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 143/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mokre Przedmieście – Olbrachta” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chrobrego, Batorego i Kościuszki w Toruniu. 27.06.2019
Uchwała RMT 142/2019w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018. 27.06.2019
Uchwała RMT 141/2019w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018. 27.06.2019
Uchwała RMT 140/2019w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia. 27.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A