Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9915498
Data (2019-05-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21428
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 123/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 02.05.2019
Zarządzenie PMT 122/2019w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 02.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 6. sesji RMT 02.05.2019
Zarządzenie PMT 121/2019w sprawie powołania Rady programowej do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia 30.04.2019
Zarządzenie PMT 120/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 30.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń poprzez przyłącza do czterech szkół podstawowych w Toruniu. 30.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2019Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku głównego w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu - II Etap realizacji. 30.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 56/2019Data zgromadzenia: 18.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Pl. św. Katarzyny przy kościele garnizonowym
Przejście: Pl. św. Katarzyny przy kościele garnizonowym, ul. Gen. J. Dąbrowskiego, ul. Piastowska, pomnik gen. J. Hallera.
30.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 31.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29). 30.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska, przy drodze Toruń-Przysiek w Toruniu (części działek nr 14/21, 14/23, 14/33, obręb 22). 30.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 195/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 29.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 55/2019Data zgromadzenia: 02.05.2019
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 17:30
Miejsce zgromadzenia: róg Rynku Staromiejskiego i ul. Żeglarskiej (przy osiołku)
29.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 194/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją programową przeprowadzenia cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym 26.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 26.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 54/2019Data zgromadzenia: 3.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 6.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Droga Starotoruńska 1 – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II
Przejście: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 1 do Campusu Akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ul. ul. Droga Starotoruńska 3
26.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 53/2019Data zgromadzenia: 1.05.2019
Godzina zgromadzenia:10.00 - 12.00
Miejsce zgromadzenia: Róg Alei Solidarności i Czerwonej Drogi
26.04.2019
Inne dokumenty 9/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14 26.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 193/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czterech systemów alarmowych zabezpieczających rozdzielnie elektryczne zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 25.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 192/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4. 25.04.2019
Zarządzenie PMT 119/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Toruniu 25.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A