Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020
Data (2020-10-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25142
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 118/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o zakończeniu procedury weryfikacyjnej i odwoławczej dotyczącej projektów zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021 oraz o terminach i miejscach głosowania na zadania, które znalazły się na liście projektów do głosowania (zgodnie z §22 ust 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu). 02.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 100/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.34.2019.EB 02.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 87/2020Data zgromadzenia:10.10.2020r.
Godzina zgromadzenia:13.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Trasa przejścia: od pomnika Mikołaja Kopernika przez ul. Szeroką, Królowej Jadwigi, kończąc na Nowym Rynku pod budynkiem Fundacji Tumult
02.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 86/2020Data zgromadzenia: 10.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Staromiejski–pomnik M. Kopernika, Toruń,
Przejście: Rynek Staromiejski – pomnik M. Kopernika, ul. Chełmińska, Plac Teatralny, Aleja Solidarności, Plac G. Ciechowskiego,
Zakończenie: Plac G. Ciechowskiego.
02.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.27/2020Instalacja radiokomunikacyjna - 36157(46077N!)(GTO_TORUN_OLSZTYNSKA8) 01.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 512/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na 1. wykonanie modernizacji 14 analogowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia; 2. budowę i uruchomienie 1 nowego punktu kamerowego w ramach zadania związanego z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. 01.10.2020
Zarządzenie PMT 213/2020w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Osadniczej 01.10.2020
Zarządzenie PMT 212/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mostowej 5 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 01.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 191/2020Informuję, że Pani Krystyna Rutkowska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Makowej 33 w Toruniu (dz. nr 880, 881, obręb 29) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 190/2020Informuję, że Pani Julia Lewandowska, dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Artyleryjskiej 4 w Toruniu (dz. nr 327, 336, obręb 66)– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 189/2020Informuję, że Pan Piotr Warski, dokonał zgłoszenia wymiany kotła węglowego na gazowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w oficynie przy ul. Słowackiego 135 w Toruniu (dz. nr 79, obręb 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 188/2020Informuję, że Pani Elżbieta Meller, dokonała zgłoszenia wprowadzenia zmian wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Poznańskiej 172 w Toruniu (działki nr 929/2 z obrębu 63) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 117/2020Wydział Edukacji zaprasza studentów toruńskich uczelni wyższych do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego realizowanego w Toruniu. 01.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 101/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.222.2020.EB 01.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 99/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do wydzierżawienia.WGN.6845.217.2020.ANP 01.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu - AKTUALIZACJA ZAKRESU I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 01.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 85/2020Data zgromadzenia:8.10.2020r.
Godzina zgromadzenia:17.30-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
01.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/8 i 209/9 (powstałych z podziału działki nr 209/7) oraz działki 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w Toruniu” 01.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 511/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynku Urzędu Miasta Torunia. 30.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 509/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej plecionej powlekanej montowanej na istniejących słupkach przy ul. Zbożowej w Toruniu. 30.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A