Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.11.2019
Data (2019-11-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22852
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 46/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 września 2013 r. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 442/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac instalacyjnych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019
Zarządzenie PMT 345/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Wydziału Środowiska i Ekologii 28.10.2019
Patronaty 191/2019XIX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Witraż Bożonarodzeniowy" 28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 157/2019Data zgromadzenia: 10.11.2019r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska)”
Przemarsz: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska), ul. Bydgoska (chodnik), ul. Chopina, Aleja 500-lecia Torunia, Park Przy Placu Rapackiego, Plac Rapackiego, Różana Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
Zakończenie: „Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 156/2019Data zgromadzenie: 30.10.2019
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Kujawska 1 przy wejściu do tunelu
28.10.2019
Informacje o środowisku 32/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (Uchwała Nr 236/19 z dnia 10 października 2019 r.). 28.10.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 11. sesji RMT 28.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2019Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 25.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi dostarczenia i instalacji audioprzewodników - systemu dźwiękowych przewodników do zwiedzania indywidualnego wspomagającego oglądanie czterech obiektów sakralnych oraz uzyskanie informacji o zabytkach i pracach konserwatorskich w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 25.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 437/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę udźwiękowienia i opisu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych. 24.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 436/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę parterowego murowanego budynku mieszkalnego z przybudówką z dachem drewnianym krytym papą i blachodachówką (przybudówka) o pow.ok. 83 m2, dwóch budynków murowanych warsztatowych o pow. ok. 17 m2 i 13 m2 , obiektu warsztatowego - wiaty w osłonie lekkiej o pow. ok. 52 m2, utwardzenia terenu z kostki betonowej o pow. ok. 113 m2 oraz ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z cokołem betonowym, bramą wjazdową i furtką o wys. ok. 1.2 i dł. ok. 40 mb, przy ul. Winnica 130 w Toruniu. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 24.10.2019
Zarządzenie PMT 344/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 343/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 24.10.2019
Patronaty 190/2019Dyktando Toruńskie miejski konkurs ortograficzny w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do Polski 24.10.2019
Patronaty 189/2019Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny o Wielkich Polakach "św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku" 24.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 163/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ogłasza, że przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2020 lub zostały przeprowadzone w roku 2019. 24.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 155/2019Data zgromadzenie: 27.10.2019
Godzina zgromadzenia: 12.30 - 14.30
Miejsce zgromadzenia: starówka, przy pomniku Mikołaja Kopernika
24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy Pl. F. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej nn-0,4 kV przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. nr 75/10 obręb 54) 24.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A