Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8602523
Data (2018-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20006
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 115/2018Data zgromadzenia: 2.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 19.30 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, „Plaza”, ul. Broniewskiego 90
Przejazd: Sz. Okrężna, ul. Polna, ul. Legionów, ul. Grudziądzka, Sz. Chełmińska, Czerwona Droga, ul. Kraszewskiego, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, Sz. Bydgoska, ul. Janssona, ul. Łukasiewicza, Sz. Okrężna
Zakończenie zgromadzenia: Toruń, „Plaza”, ul. Broniewskiego 90
23.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 353/2018Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie 18 podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 22.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 352/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie cen brutto wykonania zakresu dostawy wraz z montażem skrzynek lęgowych dla ptaków 22.08.2018
Zarządzenie PMT 291/2018w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia do spraw wyborów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 290/2018zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Toruniu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 289/2018zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania przez jednostki oświatowe nieruchomości oraz pomieszczeń 22.08.2018
Zarządzenie PMT 288/2018w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 287/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Stawki Południowe 17 służebnością przesyłu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 286/2018w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kartuskiej 38-38A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 285/2018w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, będących własnością Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 148/2018Przetarg nieograniczony na zakup powierzchni informacyjno-reklamowej w cyklu artykułów o tematyce samorządowej, informujących o miejscach, wydarzeniach oraz projektach, a także tytuł partnera cyklu, który ukaże się w prasie o zasięgu ogólnopolskim: tygodniku, dzienniku informacyjnym i dzienniku o tematyce polityczno- prawnej 22.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 141/2018Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych. 22.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 114/2018Data zgromadzenia: 26.08.2018
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
22.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 351/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Konrada Grasera w Toruniu 21.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu - nowy termin składania ofert: 14.09.2018 21.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 115/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia F.H.P. PAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Witolda Karbowskiego – Prezesa Zarządu, dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Dębową Górą dla potrzeb posesji przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 1048/1, 610/16 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 21.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 113/2018Data zgromadzenia: 8.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 11.45 - 13.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Nadwiślańskie Błonia
Przejście: trasa oparta na pętli okrążanej trzykrotnie - Nadwiślańskie Błonia, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Rybaki, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, ul. Stanisława Przybyszewskiego, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Rybaki
Zakończenie zgromadzenia: Po trzykrotnym okrążeniu pętli powrót na Nadwiślańskie Błonia.
21.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 112/2018Data zgromadzenia: 8.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Nadwiślańskie Błonia
Przejście: Nadwiślańskie Błonia, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, Al. 500-lecia Torunia, ul. Alojzego Tujakowskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Jana Matejki, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Balonowa, ul. Świętego Józefa, ul. Karola Olszewskiego, ul. Grunwaldzka, pętla parkiem dookoła Kamienia Pamiątkowego Chrostopha Daniela Janitzena i powrót ul. Grunwaldzka, , ul. Karola Olszewskiego, ul. Świętego Józefa, ul. Balonowa, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Jana Matejki, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Alojzego Tujakowskiego, Al. 500-lecia Torunia, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, Nadwiślańskie Błonia
Zakończenie zgromadzenia: Nadwiślańskie Błonia
21.08.2018
Petycje 10/2018Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych. 21.08.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 53. sesji (19.07.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 21.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A