Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327740
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 88/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.2.2019.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 27.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 83/2019Data zgromadzenia: 6.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dąbrowskiego, PCK, Podgórna, Legionów, Długa, Szosa Chełmińska, Fasolowa, Ugory, Sadowa, Brzoskwiniowa, Szosa Chełmińska do granicy administracyjnej miasta Torunia, drogą wojewódzką nr 553 przez teren Gminy Łysomice w kierunku Barbarki, Przysiecka, Barbarka
Zakończenie: Barbarka.
27.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i złączy kablowo – pomiarowych nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu (dz. nr 149/2, 149/4, 148, 151, 220, 188/1 w obrębie 18) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska, przy drodze Toruń-Przysiek w Toruniu (części działek nr 14/21, 14/23, 14/33, obręb 22) 27.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 290/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania zabiegów agrotechnicznych w obrębie koron 14 sztuk drzew topoli o obwodzie powyżej 60 cm 26.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 289/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 5 szt. ławek dla matek karmiących na terenie miasta Torunia. 26.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 288/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi o wym. 8x40x60 cm na terenie Gminy Miasta Toruń. 26.06.2019
Zarządzenie PMT 191/2019w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 26.06.2019
Zarządzenie PMT 190/2019w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu 26.06.2019
Zarządzenie PMT 189/2019w sprawie określenia zasad organizowania stoisk handlowych z pamiątkami na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu 26.06.2019
Zarządzenie PMT 188/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kluczyki 26.06.2019
Zarządzenie PMT 187/2019w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 26.06.2019
Zarządzenie PMT 186/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu prze ul. Warzywnej 17 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 26.06.2019
Zarządzenie PMT 185/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu 26.06.2019
Zarządzenie PMT 184/2019w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna 26.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 82/2019Data zgromadzenia: 29.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski obok pomnika Mikołaja Kopernika
26.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2019Informacja o wydaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka, dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Zakole i Pana Kleksa w Toruniu (dz. nr 82/11, 82/38, 82/45, 82/46, 82/50, 83/1, 83/4, 83/9, 84/5, 84/8, 84/9, 84/10, 84/12 – obręb 62) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 26.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 76/2019Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku w dniu 18 czerwca 2019 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn: „Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane” z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu dotyczącego budowy przyłącza oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Borowiackiej w Toruniu dla potrzeb budynku przy ul. Wodociągowej 17B i Borowiackiej 10 (działka nr 333 i działka nr 345 z obrębu 36) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 26.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Toruniu (części działek nr 196, 647, 649, 651, 652, 655, 666/1, 666/2, 674/1, 674/2, 674/3, 855, 858, obręb 29) 26.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268, obręb 4 oraz części działek nr 11/5, 16, 102, 118, 150/1, 197, obręb 11) 26.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A