Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18138
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 674/2017w sprawie przyjęcia Aneksu do „Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020r”. 12.10.2017
Uchwała RMT 673/2017w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 12.10.2017
Uchwała RMT 672/2017w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. 12.10.2017
Uchwała RMT 671/2017w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. 12.10.2017
Uchwała RMT 670/2017w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”. 12.10.2017
Uchwała RMT 669/2017w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu w 2018 roku. 12.10.2017
Uchwała RMT 668/2017w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”. 12.10.2017
Uchwała RMT 667/2017w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”. 12.10.2017
Uchwała RMT 666/2017w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 665/2017w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu i nadania statutu „Izbie Wytrzeźwień” w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 664/2017w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna. 12.10.2017
Uchwała RMT 663/2017w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 662/2017w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 661/2017w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny lokalu użytkowego położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 61, 61A, ul. Klonowica 35, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń. 12.10.2017
Uchwała RMT 660/2017w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w nieruchomości przy ul. Ducha Świętego 19 w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 659/2017w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wapiennej 10. 12.10.2017
Uchwała RMT 658/2017w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 12.10.2017
Uchwała RMT 657/2017w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/2. 12.10.2017
Uchwała RMT 656/2017w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Krasińskiego 55 w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 655/2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu. 12.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A