Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu. 17.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stokrotkowej w Toruniu 17.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 26/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystania OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 16.01.2019
Zarządzenie PMT 22/2019w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych na 2019 rok oraz ustalenia trybu jej pracy 16.01.2019
Zarządzenie PMT 21/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku oraz regulaminu jej pracy 16.01.2019
Zarządzenie PMT 20/2019w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące zagospodarowania przyległych terenów w ramach programu "Moje Podwórko" 16.01.2019
Zarządzenie PMT 19/2019w sprawie ustalenia zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Torunia 16.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.68.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.01.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Kłopot). 16.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 2/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 16.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 25/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż notebooka. 15.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 24/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zakup 20 szt. baterii do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujących się w różnych lokalizacjach Urzędu. 15.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 23/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie zestawu mebli miejskich tworzących spójną strefę relaksu oraz dostawę i montaż mebli miejskich na Rynku Nowomiejskim w Toruniu 15.01.2019
Zarządzenie PMT 17/2019w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2010 15.01.2019
Zarządzenie PMT 16/2019w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 15.01.2019
Zarządzenie PMT 15/2019w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu 15.01.2019
Informacje o środowisku 3/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu (Uchwała Nr 916/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.). 15.01.2019
Informacje o środowisku 2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w Toruniu (Uchwała Nr 943/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.). 15.01.2019
Informacje o środowisku 1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu (Uchwała Nr 827/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.). 15.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 22/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu - zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji. 14.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 21/2019Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie materiałów poligraficznych (naświetlenie i druk), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 14.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A