Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8375614
Data (2018-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19665
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 95/2018Data zgromadzenia:14.07.2018
Godzina zgromadzenia:17.40-19.40
Miejsce zgromadzenia:przy ulicy Szerokiej 16
10.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 94/2018Data zgromadzenia: 4.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: parking Areny Toruń przy ul. Bema
10.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 303/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia 09.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 302/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku 09.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 301/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 09.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2018Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy w ul. Franciszkańskiej oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej i ul. Chełmińskiej wraz z dwoma przyłączami do budynków kamienic zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 i ul. Chełmińskiej 4 w Toruniu (dz. nr 57, 59, 60, 138 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 09.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 93/2018Data zgromadzenia: 14.07.2018
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - w pobliżu figury Flisaka
08.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 300/2018Urzędu Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na konserwację dwóch XIX wiecznych tablic informacyjnych, tzw. powodziowych, wskazujących maksymalny poziom wód rzeki Wisły w czasie powodzi, zamieszczonych w przejeździe Bramy Mostowej w Toruniu od strony ul. Bulwaru Filadelfijskiego i w przyziemiu na południowo-zachodniej części elewacji. 06.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 116/2018Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu 06.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 112/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Trampolinowy plac zabaw na Barbarce w Toruniu” 06.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 299/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy 5 (pięciu) szt. radiotelefonów przenośnych w wersji analogowo-cyfrowej. 05.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 92/2018Data zgromadzenia:08.07.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury.
05.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 298/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Winnica 57 w Toruniu. 04.07.2018
Zarządzenie PMT 222/2018w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. 04.07.2018
Zarządzenie PMT 221/2018w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 04.07.2018
Patronaty 107/2018XI Ogólnopolski Zlot Rowerowy 04.07.2018
Patronaty 106/2018Święto Seniora „Seniorada – Jesteśmy 2018” 04.07.2018
Patronaty 105/2018XVII Międzynarodowy Turniej Piłkarski o puchar Prezydenta Miasta Torunia 04.07.2018
Patronaty 104/2018Konkurs pn. „Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia” 04.07.2018
Patronaty 103/2018IV Ogólnopolskim Szczytem Gospodarczym – OSG 2018 04.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A