Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
Data (2018-11-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 952/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert za zakup i dostawę 4 sztuk szaf metalowych przeznaczonych do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 442/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla nowego skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu. 14.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 441/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie notebooka wraz z akcesoriami, zestawu komputerowego oraz pięciu licencji na pakiety oprogramowania biurowego- do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 150/2018Data zgromadzenia: 18.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
14.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 951/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 10 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 1.01.2019 - 31.12.2019. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na opiekę serwisową oprogramowania w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2019 dla oprogramowania SELWIN, RWWIN i SELWINWEB. 13.11.2018
Zarządzenie PMT 358/2018w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 13.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 149/2018Data zgromadzenia: 17.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00-18.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń,
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Sikorskiego, Uniwersytecka, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Batorego, Kościuszki, Lelewela, Legionów, Żwirki i Wigury, Św. Józefa, Osiedlowa, Morycińskiego, Nowa Polna, Polna, Szosa Chełmińska, Bema, Matejki, Kraszewskiego, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego , Plac Teatralny, Chełmińska, Rynek Staromiejski.
Zakończenie: Rynek Staromiejski, Toruń
13.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 149/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159B, reprezentowanego przez Pana Marcina Kaczmarka, z dnia 21 września 2018 r. (uzupełnionego w dniu 19 października 2018 r.), dot. przebudowy ulicy Pawiej w Toruniu obejmującej przebudowę nawierzchni drogi oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej (dz. 39/18, 43/1, 39/9, 39/11 – obręb 25)”– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.11.2018
Inne dokumenty 13/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 950/2018Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, w ramach analizy rynku przed planowanym udzieleniem zamówienia publicznego, prosi o informację na temat ceny wykonania usługi przygotowania ekspertyzy dotyczącej sposobu powierzenia w zarządzanie - z zachowaniem przepisów w zakresie pomocy publicznej - infrastruktury będącej przedmiotem projektu współfinansowanego ze środków UE. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 949/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup prasy codziennej i czasopism w formie prenumeraty na 2019r. zgodnie z załączonym wykazem. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 948/2018Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak: studium wykonalności, formularz OOŚ, analiza zapotrzebowania na ofertę turystyczną dla projektu „EduHub Toruń”. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 946/2018Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Toruń za lata 2018 i 2019. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 945/2018Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 1 marca 2019r. do 16 kwietnia 2019r. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 437/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę administrowania systemem OTAGO. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 436/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługi w ramach asysty technicznej (wsparcie techniczne, nadzór autorski, serwis) przy eksploatacji oprogramowania komputerowego PB_USC, EKSPORT_USC i KONTEKTOR_USC w wersji 10-stanowiskowej. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 435/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2019 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Toruniu. 09.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A