Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327799
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 179/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy ulicy Żeglarskiej 15 12.06.2019
Zarządzenie PMT 178/2019w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Koguciej 23A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 177/2019w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.06.2019
Zarządzenie PMT 176/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 74-80C, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.06.2019
Zarządzenie PMT 175/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 218 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 174/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 173/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 172/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 171/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna 12.06.2019
Zarządzenie PMT 170/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 12.06.2019
Zarządzenie PMT 168/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski 12.06.2019
Zarządzenie PMT 167/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 12.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2019Data zgromadzenia: 15.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika
12.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6740.15.2/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.1.7.2019 KJ z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1 działki: 1/1, 3/4 (z podziału działki 3/1), 161/1, 3/2, 3/6 (z podziału działki 3/3), 2, 5, 6, 159, 4/20 (z podziału działki 4/19). Obręb 21 działki: 73/1, 73/2, 73/5 (z podziału działki 73/3) 104/3, 105/3, 106/1 (z podziału działki 106), 108/1 (z podziału działki 108), 109, 110, 111/1 (z podziału działki 111), 114/1 (z podziału działki 114), 115, 116, 117/1 (z podziału działki 117), 120/1 (z podziału działki 120), 121, 145/1 (z podziału działki 145), 146, 147, 148/1 (z podziału działki 148), 155/1 (z podziału działki 155), 156, 157, 158/1 (z podziału działki 158), 167/1, 167/3 (z podziału działki 167/2), 168, 169, 170/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182, 72/3 (z podziału działki 72/1), 103/3 (z podziału działki 103/1), 72/2, 103/2, 104/2, 105/2, 128, 130, 183, 129/1 (z podziału działki 129), 178/3 (z podziału działki 178/2), 170/3 (z podziału działki 170/2), 181/10, 107/1 (z podziału działki 107). Obręb 23 działki: 61/3, 61/5, 81/5, 85. Obręb 5 działki: 1/2, 17/4, 19/2, 24/2, 149, 4/3 (z podziału działki 4/1), 9/5 (z podziału działki 9/2), 17/3, 4/5 (z podziału działki 4/2), 9/3 (z podziału działki 9/1), 15/5 (z podziału działki 15/4), 18/10 (z podziału działki 18/8), 25/4, 151/7, 154/7, 156/15, 231/1, 231/3 (z podziału działki 231/2). oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: Obręb 1 działka 3/5 (z podziału działki dz. 3/1) Obręb 21 działka 73/4 (z podziału działki 73/3), 106/2 (z podziału działki 106), 158/2 (z podziału działki 158), 167/4 (z podziału działki 167/2) 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 274/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji pn. "Program ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989" 11.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2019Data zgromadzenia: 26.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:30-19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
11.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 273/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie usługi sporządzania kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 272/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na objęcie opieki serwisowej nad system telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia. 10.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.06.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN 6845.87.2019.EB, WGN.6845.128.2019.EB. 10.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 77/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.06.2019r. w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.178.2017.KŁ, WGN.7125.1.139.2017.KŁ WGN.7125.1.36.2018.KŁ WGN.7125.1.88.2018.KŁ, WGN.7125.1.35.2017.KŁ. 10.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A