Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327825
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 17/2019Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6740.15.2017/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia znak: WAiB.6740.1.15.1064.2017.MB z dnia 7 czerwca 2019 r. prostującego na wniosek Inwestora oczywistą omyłkę w ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 grudnia 2017 r., znak: WAiB.6740.15.15.13.2017.MB udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu” – dz. nr 24, 25, 31, 32, 64, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 117/1, 118/1, 120/1, 125/1, 126/1, 149, 157, 188, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 228, 229, 500, 23, 111/1, 113/1, 100/3, 102/1, 110/1, 222/1 – obręb 76 – (numery działek w całości i po projektowanych podziałach). 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 7-9 w Toruniu (dz. 132/2 z obrębu 30)" 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przetwarzanie odpadów foliowych i opakowaniowych na granulaty tworzyw sztucznych na terenie działki 21/69 z obrębu 42 przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu" 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 271/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenie oferty cenowej,celem rozpoznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 270/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie dwóch drukarek. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 269/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej umożliwiającej na jej podstawie przebudowę węzła telekomunikacyjnego sieci światłowodowej GMT w lokalizacji Łódzka 12. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” (nr POIS.02.05.00-00-089/16) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 07.06.2019
Zarządzenie PMT 166/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 07.06.2019
Zarządzenie PMT 165/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 07.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 76/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.2.2018.EK z dnia 07.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. rejonu ul. Przelot - ul. Projektowana CLXXXIV 1-13). 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej w ramach realizacji "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 265/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. 06.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.18.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 80/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.50.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 06.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 74/2019Data zgromadzenia: 13.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
06.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 73/2019Data zgromadzenia: 14.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”
Przejazd: „Plaza” - ul. Broniewskiego, ul. Pera Jonsona, ul. Łukasiewicza, ul. Okrężna, ul. Polna, Sz. Chełmińska, ul. Bema, ul. Broniewskiego, Sz. Bydgoska, ul. Pera Jonsona, ul. Łukasiewicza, ul. Okrężna. Toruń „Plaza”
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A