Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18138
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 654/2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 653/2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 652/2017w sprawie zmiany nazwy części ul. Adama Mickiewicza. 12.10.2017
Uchwała RMT 651/2017w sprawie nadania Trasie Średnicowej Północnej nazwy Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza. 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 551/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Grill pod daszkiem" przy ul. Gagarina w Toruniu. 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 550/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Renowacja zieleni przy ul. Piastowskiej - kontynuacja". 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 549/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację poniższego zadania: prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1) wymiana kamer analogowych na kamery cyfrowe. 2) doprowadzenie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 18 nowych punktów kamerowych 12.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2017Przetarg nieograniczony - Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu. 12.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2017Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem dekoracji iluminacji świątecznej oraz demontaż, przewiezienie do magazynu i magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2017/2018. 12.10.2017
Informacje o środowisku 18/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy – Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 548/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk zdjęć wielkoformatowych. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 547/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk kalendarzy na rok 2018. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 546/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 545/2017Wydział Informatyki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 12 telefonów IP z zasilaczami, 12 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej oraz zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 544/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu (renowacji) i uzupełnienia stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Mickiewicza 5A/13 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Sport to zdrowie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2017Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, ochronie w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemu alarmowego w obiektach Urzędu Miasta Torunia 11.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 125/2017Data zgromadzenia:15.10.2017
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:ulica Piekary 51
11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 543/2017Referat Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta w administracji publicznej dla pracowników Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia. 10.10.2017
Zarządzenie PMT 285/2017w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 10.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A