Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8602496
Data (2018-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20006
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 382/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 14.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 381/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny wykonania banerów siatkowych na obiekty sportowe zewnętrzne. 14.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 380/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny projektu i wykonania całego zestawu materiałów promocyjnych – pneumatycznych. 14.09.2018
Informacje o środowisku 18/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 379/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi przeglądu serwisowego zasilania gwarantowanego oraz urządzeń UPS. 13.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 378/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na dostarczeniu oraz odbiorze sprzętu niezbędnego do wyposażenia 121 lokali wyborczych – Wybory samorządowe 21.10.2018 r. 12.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 377/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na usunięciu wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 63 Pułku Piechoty 77B w Toruniu. 12.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 376/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: "Redukcja podszytów i podrostów klonu jesionolistnego na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa w Toruniu - etap I". 12.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 130/2018Data zgromadzenia: 16.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
12.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 129/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Plac Rapackiego, w pobliżu pomnika Józefa Piłsudskiego
12.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 128/2018Data zgromadzenia: 6.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika
Przejście: „spod Pomnika Mikołaja Kopernika, ulica Szeroka oraz ulica Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, rozwiązanie manifestacji na rynku”
12.09.2018
Inne dokumenty 9/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu". 12.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 375/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu” 11.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 374/2018Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w związku z planowanym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na wykonanie usługi przeglądu masztów. 11.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 373/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę, podłączenie, uruchomienie i konfigurację: jednej dodatkowej półki DELL Power Vault MD3060e 6GB SAS 4U-20 drive Dense Expansion Enclosure RKMNT z 10 dyskami twardymi 4TB 7,2K RMN Near-Line SAS, 6Gbps,3,5-in Hot-plug. 11.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 372/2018Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenów położonych przy ul. Gagarina 34 w Toruniu. 11.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 118/2018Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej magistralnej dn600 od źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 do komory S16 zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja / ul. L. Teligi w Toruniu poprzez ul. Ceramiczną, ul. Ukośną, ul. Kołową, ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu, ul. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Olsztyńską, ul. Olimpijską, ul. Szosa Lubicka, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. L. Teligi (dz. nr 111, 113, 114, 122/9, 122/18, 122/139, 122/141, 122/144 z obrębu 42; dz. nr 166/3, 167/3, 171/1, 172, 175, 176, 179 z obrębu 45; dz. nr 62, 63/2, 128/2, 128/11, 248/2, 248/4, 248/22, 259/3, 259/5, 259/35, 261/3, 261/5, 263, 396/4, 396/8, 396/9 z obrębu 46; dz. nr 56/3, 56/4 z obrębu 47; dz. nr 662/2, 662/3, 662/4, 663/1, 655/13 z obrębu 53; dz. nr 15/27, 15/29, 15/30, 15/31, 15/33, 26/3, 26/8, 96/6, 97, 98 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 371/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych" zaprasza na złożenie oferty na: "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla budowy przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 13 lokalizacji, uruchomienie 11 nowych punktów kamerowych oraz modernizacji 2 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta". 10.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 117/2018Informuję, że Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starotoruńskiej 3 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Szeflera, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów: Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zakładu TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich – w zakresie etapu I, tj. odcinka od budowanej Ciepłowni Geotermalnej do miejsca lokalizacji przyłącza dla Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 213/4, 213/7, 213/8, 213/6, 213/2, 213/1 z obrębu 22) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 370/2018Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Urzędu, uprzejmie prosi o wycenę druku kart do głosowania w wyborach na Prezydenta Miasta Torunia oraz kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Torunia, zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 07.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A