Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gagarina 152 w Toruniu”. 07.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 27/2018Data zgromadzenia:22.03.2018
Godzina zgromadzenia: 15.45 - 16.25
Miejsce zgromadzenia: MDK, ul. Przedzamcze 11/15, Toruń, przejście ul. Szeroką do Pomnika Kopernika, powrót ul. Szeroką, zakończenie w Fosie Zamkowej
07.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 07.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 105/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 06.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 104/2018Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dotyczącej utworzenia na podstawie otrzymanych plików obrębów miasta Torunia w formacie kcd z programu TurboEWID firmy Geomatyka Kraków zbiorów danych zgodnychz modelem pojęciowym danych EGIB zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 06.03.2018
Petycje 3/2018Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i trasy średnicowej Północnej w Toruniu 06.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 103/2018Gmina Miasta Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi doradczej dotyczącej standaryzacji zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 05.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 102/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn."Utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu". 05.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 101/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018 - 2025. 05.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2018Przetarg nieograniczony na budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu. 05.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 26/2018Data zgromadzenia:08.03.2018
Godzina zgromadzenia:16.30-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,koło pomnika Mikołaja Kopernika
03.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 100/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń. 02.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 99/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o wyrażenie zainteresowania wykonaniem tablic informacyjnych na terenie Ogrodu Muzyków w Toruniu. 02.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2018Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 02.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łęgowskiego w Toruniu wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) w granicy pasa drogowego (dz. nr 873, 267/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 02.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 98/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie iluminacji świetlnej budynku Wojskowej Komendy uzupełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu. 01.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 25/2018Data zgromadzenia:04.03.2018
Godzina zgromadzenia:11.30-13.30
Miejsce zgromadzenia:ul.Generała Józefa Bema parking Arena Toruń-lasek przy V LO - parking Arena Toruń
01.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 24/2018Data zgromadzenia:04.03.2018
Godzina zgromadzenia:15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Wały Gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta
01.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 22/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu. 01.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dojazd 31-37 w Toruniu (dz. nr 33/11, 34/85, 34/86, 34/87, 34/88, 34/89, 34/90 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 01.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A