Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu (dz. nr 190/22 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018
Petycje 8/2018Petycja w sprawie uruchomienia oświetlenia drogowego w trakcie prowadzonej modernizacji ul. Św. Antoniego 17.05.2018
Informacje o środowisku 7/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu – Uchwała nr 846/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. 17.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 214/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 16.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 213/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67B w Toruniu. 16.05.2018
Zarządzenie PMT 135/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu 16.05.2018
Zarządzenie PMT 134/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" 16.05.2018
Zarządzenie PMT 133/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent i zatwierdzenia Regulaminu jej Pracy 16.05.2018
Zarządzenie PMT 132/2018w sprawie powołania Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na terenie Miasta Torunia 16.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 70/2018Data zgromadzenia: 20.05.2018r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 16
16.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 69/2018Data zgromadzenia: 25.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 21.40
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac przy CH Plaza przy ul. Broniewskiego
Przejazd: Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska, Sienkiewicza, Krasińskiego, Matejki, Bema, Szosa Chełmińska, Grudziądzka, Bażynskich, Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Dobrzyńska, Pl. Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Jana Pawła II, Kraszewskiego, Fałata, Reja, Gagarina, Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska, Pera Jonssona, Łukasiewicza, Szosa Okrężna
zakończenie: Szosa Okrężna
16.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 212/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostarczenie i wdrożenie : Barracuda Web Application Firewall Vx 660 wraz z rocznym serwisem na: • DDos Prevention Service • Advanced Threat Protection 15.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 211/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II 15.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 210/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację usługi polegającej na: Podłączeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 do sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń. 15.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2018Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 15.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego - kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów i Pana Janusza Janiaka – kierownika Zespołu ds. Terenowych i GIS, z dnia 23 kwietnia 2018 r., dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Czecha 20 – 20A w Toruniu (dz. nr 731/2, 664/2 – obręb 37) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 209/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku potencjalnych wykonawców na wykonanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej (za ekranami dźwiękochłonnymi) zgodnie z załączonym projektem. 14.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 208/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Zbożowej dz. nr 198/2, 199/2 obr. 28 w Toruniu. 14.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 207/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 14.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 206/2018Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją programową przeprowadzenia cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym. 14.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A