Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 9/2019Data zgromadzenia: 20.01.2019
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
14.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 20/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej 11.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 19/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1) przedłużenie obecnie posiadanych 500 licencji: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok 2) przedłużenie obecnie posiadanych 50 licencji: ESET Endpoint Security Suite na okres 1 rok 3) przedłużenie obecnie posiadanych 10 licencji: ESET Endpoint Security for Mobile na okres 1 rok 11.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 18/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: I. Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem technicznym na okres 1 roku dla: a) Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection Bundle b) Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection c) Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU II. Szkolenie dotyczące technologii zdalnego dostępu w rozwiązaniach Barracuda Cloudgen Firewall F. oznaczone symbolem CGF0601 11.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 17/2019Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 11.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 16/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie przy ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/13 obręb 77). 11.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 15/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbiórki budynku znajdującego się przy ul. Świerkowej dz. nr 513 obr. 50. 11.01.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 3. sesji (10.01.2019 r.). 11.01.2019
Uchwała RMT 48/2019w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 10.01.2019
Uchwała RMT 47/2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044. 10.01.2019
Uchwała RMT 46/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 10.01.2019
Uchwała RMT 45/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 października 2018r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 44/2019w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VIII kadencji Rady Miasta Torunia. 10.01.2019
Uchwała RMT 43/2019w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 10.01.2019
Uchwała RMT 42/2019w sprawie zaopiniowania wniosku Bookmacher Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 10.01.2019
Uchwała RMT 41/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 10.01.2019
Uchwała RMT 40/2019w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 10.01.2019
Uchwała RMT 39/2019w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2019 r. 10.01.2019
Uchwała RMT 38/2019w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2018 rok. 10.01.2019
Uchwała RMT 37/2019w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 10.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A