Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020

Liczba wejść na stronę: 12620912
Data (2020-05-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24125
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.05/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1048 B, Toruń, ul.Chabrowa 22 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2020Informuję, że spółka TEDIMEX Sp. j. Maria Karwowska Tadeusz Karwowski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 97A w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działki nr 170, 151) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Kartuskiej (obręb 53, działki nr 243/5, 244/5, 245/5) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa ulicy Niesiołowskiego w Toruniu" 19.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie laptopów o parametrach minimalnych (w ramach projektu „Zdalna Szkoła plus”, zgodnie z załączoną specyfikacją. 18.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 71/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2020 zadania polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego wspierania dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 18.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 49/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.28.2019.IW - ul. Jaroczyńskiego 5 m. 6 18.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 48/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.31.2019.IW - ul. Konopnickiej 18 m.5) 18.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 152, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu 18.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 16.05.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.04/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej BT44076 TORUN RUBINKOWO. 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 386/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę dystrybutorów wody i dostawę wody do dystrybutorów. 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie „Piernikowe Miasteczko”, ul. Podmurna, 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1a, 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 383/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Targowa 17, 15.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Infrastruktura sportowa (3 -torowa bieżnia okólna, 4-torowa bieżnia prosta, pole do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal) wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Toruniu”. 15.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 16 o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi i windę zewnętrzną przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (działka nr 132/2, obr. 11) 15.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 15.05.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 18. sesji (14.05.2020 r.). 15.05.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 17. sesji RMT (I). 15.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A