Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18138
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 124/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: Plac Teatralny2, przy Urzędzie Marszałkowskim
10.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 123/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017r.
Godzina zgromadzenia: 13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Żwirki i Wigury i św. Józefa
10.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 542/2017Wydział Promocji ogłasza konkurs na opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 09.10.2017
Zarządzenie PMT 284/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka - dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królewny Śnieżki w Toruniu - dz. nr 173/2, 178/3, 178/7, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 562/1, 562/2 obr. 61 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV przy ul. Piernikarskiej/Św. Jakuba w Toruniu (dot. dz. nr 126/2, 123, 71, 72, 137 w obrębie 17) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm). 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2017Informuję, że Pan Mieczysław Raczkier dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Olęderskiej 29, 29a, 29b w Toruniu (dz. nr 111, 112, 113, obręb 69). 09.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 541/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie uszczelnienia 4 szybów windowych metodą iniekcji ciśnieniowej na dworcu PKP Toruń Główny przy ul. Kujawskiej w Toruniu zgodnie z posiadaną ekspertyzą techniczną. 05.10.2017
Zarządzenie PMT 283/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 05.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2017Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości odtworzeniowej nakładów budowlanych i składników roślinnych dla potrzeb Gminy Miasta Toruń. 05.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 186/2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej w Toruniu. 05.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 122/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 12.30- 15.30
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ul. Św. Ducha i Bulwaru Filadelfijskiego.
Trasa przejścia: Bulwar Filadelfijski, Aleja 500-lecia Torunia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Podmurna, Most Pauliński, Zaułek Prosowy.
Zgromadzenie odwołano.
05.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 121/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 12.30- 15.30
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ul. Św. Ducha i Bulwaru Filadelfijskiego.
Trasa przejścia: Bulwar Filadelfijski, Aleja 500-lecia Torunia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Podmurna, Most Pauliński, Zaułek Prosowy.
05.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 540/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej wraz z podaniem terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji. 04.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 539/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu (renowacji) i uzupełnienia stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Mickiewicza 5A/13 w Toruniu. 04.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 538/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na usługę wykonania, dostawy i zawieszenia we wskazanych lokalizacjach 47 sztuk budek lęgowych dla ptaków typu A oraz 1 budka dla ptaków typu B. 04.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 537/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych – typu siedzisko na terenie miasta Torunia. 04.10.2017
Zarządzenie PMT 282/2017w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie miasta Torunia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 04.10.2017
Zarządzenie PMT 281/2017zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udostępniania pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 04.10.2017
Zarządzenie PMT 280/2017w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 04.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A