Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 97/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Część 1: 1) przedłużenie obecnie posiadanych 400 licencji: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok 2) przedłużenie obecnie posiadanych 50 licencji: ESET Endpoint Security Suite na okres 1 rok 3) przedłużenie obecnie posiadanych 10 licencji: ESET Endpoint Security for Mobile na okres 1 rok Część 2: 1) zakup ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite – 100 licencji Część 3: 2) zakup ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite – 88 licencji 3) zakup ESET Endpoint Security Suite - 7 licencji część 2 powinna zawierać wraz z dostarczonymi licencjami Eset Remote Administrator 28.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 96/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty na "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie strony internetowej www.odapdy.torun.pl, poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń". 28.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 95/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozeznania rynku potencjalnych Wykonawców na wykonanie i montaż 2 szt.,elementów małej architektury - „parkletów”. 28.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 94/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wybudowanie osłony śmietnikowej na ul. Hurynowicz dz. nr 54/15 z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa 28.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 93/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż bariery łańcuchowej na chodniku ul. Broniewskiego 15-21 do 13 w Toruniu. 28.02.2018
Zarządzenie PMT 57/2018w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018-2025 28.02.2018
Zarządzenie PMT 56/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych dla zadania pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" 28.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 23/2018Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach UMT. 28.02.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 23/2018Data zgromadzenia: 04.03.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Plac św. Katarzyny 9, teren X Liceum Ogólnokształcącego
28.02.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 22/2018Data zgromadzenia: 04.03.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
28.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 92/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania następującego zakresu: wykonanie nasadzeń zastępczych (24 szt. drzew) wraz z 3 letnim okresem ich pielęgnacji na terenach należącym do Gminy Miasta Toruń. 27.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 91/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia dot. wykonania opracowania konserwatorskiego dla zabudowy bloku „D”, zawartego w obrębie ulic: Ducha św., Rabiańska, Kopernika, Piekary w zespole staromiejskim w Toruniu, prosi o podanie ceny brutto za jego wykonanie. 27.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2018Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac. 27.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 90/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Przygotowanie dokumentacji projektowej - minimum projektu budowlanego - umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Żółkiewskiego na potrzeby Gminy Miasta Toruń. 26.02.2018
Zarządzenie PMT 55/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 26.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Koncepcja rekultywacji terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadnia pn. "Projekt rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie modernizacji instalacji oświetleniowej w trzech pracowniach budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu przy ul. Gerwazego (od nr 12-22) w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nowej aranżacji zieleni skweru w pasie rozdzielającym jezdnię wzdłuż ul. Piastowskiej w Toruniu". 23.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A