Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 36/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 10.01.2019
Uchwała RMT 35/2019w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 10.01.2019
Uchwała RMT 34/2019w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019. 10.01.2019
Uchwała RMT 33/2019w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu”. 10.01.2019
Uchwała RMT 32/2019w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego” Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 31/2019w sprawie zatwierdzenia programu pn.: „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2018-2020”. 10.01.2019
Uchwała RMT 30/2019w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po 40 r.ż. w Toruniu” na lata 2019-2022. 10.01.2019
Uchwała RMT 29/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 23. 10.01.2019
Uchwała RMT 28/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62 A. 10.01.2019
Uchwała RMT 27/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81. 10.01.2019
Uchwała RMT 26/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kłopot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 10.01.2019
Uchwała RMT 25/2019w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Krętej 76 w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 24/2019w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019”. 10.01.2019
Uchwała RMT 23/2019w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 r. 10.01.2019
Uchwała RMT 22/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 21/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 20/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska i Dekerta w Toruniu. 10.01.2019
Uchwała RMT 19/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu. 10.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 14/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania dokumentacji projektowej. 10.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 13/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 37 kamer szybkoobrotowych oraz 7 uchwytów słupowych do kamer. 10.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A