Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 131/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Toruniu przy ulicy Gagarina 130 14.05.2018
Zarządzenie PMT 130/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Toruniu przy ulicy Chabrowej 49 14.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2018Przetarg nieograniczony na poprawę infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków. 14.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa całodobowego ośrodka wsparcia w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin” przy ul. Św. Faustyny 12 Koniuchy w Toruniu”. 14.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 68/2018Data zgromadzenia: 19.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.15
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski (płyta północna), Przejazd: Rynek Nowomiejski wzdłuż pierzei północnej, ul. Szpitalna, Pl. Św. Katarzyny, ul. Dobrzyńska, Pl. Pokoju Toruńskiego, ul. Sobieskiego, Skłodowskiej-Curie, Wschodnia, Rydygiera, Łyskowskiego, Buszczyńskich, Niesiołowskiego, Dziewulskiego, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Przy Skarpie, Pl. Sybiraków, Szosa Lubicka, ul. Targowa, Antczaka, Waryńskiego, Pl. Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska, Pl. Św. Katarzyny. Wały gen. Sikorskiego, Chełmińska, Rynek Staromiejski do pierzei południowej. zakończenie: Rynek Staromiejski w okolicy pomnika M. Kopernika
14.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 67/2018Data zgromadzenia: 20.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 11:30 - 14:30
Miejsce zgromadzenia: róg ul.Szerokiej i ul. Żeglarskiej, przy "osiołku"
14.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160 w Warszawie, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid – UP-Telekom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Gdańsk z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37 w Gdańsku dot. budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Licealnej i Kniaziewicza w Toruniu (dz. nr 119, 120, 121 z obrębu 65; dz. nr 143, 200, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 z obrębu 73). – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 14.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 205/2018Urząd Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu rekompensaty za 2017 rok dla spółki Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Sp. z o.o. 11.05.2018
Zarządzenie PMT 129/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 11.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2018Przetarg nieograniczony na budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu. 11.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 66/2018Data zgromadzenia: 18.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.05.2018
Inne dokumenty 4/2018Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji, znak: WIR.V.7821.18.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak WAiB.6740.15.8.11.2017.MB, z dnia 6 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 3b - rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia". 11.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 203/2018Urzędu Miasta Torunia Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich fryzu dekorowanego malarstwem maswerkowym Bramy Mostowej w Toruniu. 10.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 202/2018Wydział Prawny zaprasza do składania ofert na bieżącą obsługę prawną. 10.05.2018
Zarządzenie PMT 127/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu przy ulicy Łąkowej 44 10.05.2018
Zarządzenie PMT 126/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 130 10.05.2018
Zarządzenie PMT 125/2018w sprawie działań zapobiegających przypadkom stanu bezczynności Gminy Miasta Toruń lub Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej 10.05.2018
Zarządzenie PMT 124/2018w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do stanu bezczynności Gminy Miasta Toruń w sprawie dotyczącej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Przy Grobli 19 10.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 65/2018Data zgromadzenia: 19.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Okolice biblioteki UMK, bieg ścieżkami leśnymi na terenie miasteczka akademickiego.
UWAGA!
Organizator w dniu 11.05.2018 r.o g. 15:34 przesłał informację drogą elektroniczną, w której odwołuje zorganizowanie powyżej wskazanego zgromadzenia
10.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 64/2018Data zgromadzenia: 12.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16:30-18:30
Miejsce zgromadzenia: przy ulicy Szeroka 16
10.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A