Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327724
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 20/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu". 09.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 299/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż pochwytu jednostronnego na schodach terenowych w dwóch różnych poniższych lokalizacjach w Toruniu. Pochwyt z rury stalowej okrągłej ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na czarno, montowany do istniejących schodów terenowych poprzez 3 lub 4 słupki. 08.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 298/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 08.07.2019
Zarządzenie PMT 216/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 08.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6740.15.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wały gen. Sikorskiego na odcinku od ul. Gregorkiewicza do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z przebudową Placu Pokoju Toruńskiego” na działkach oznaczonych numerami: 46, 53/1, 103, 117/1, 117/3, 117/4, 118/1, 119/3, 51/11 (z podziału działki 51/10), 116/4 (z podziału działku działki 116/2) z obrębu 18 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: 53/2, 129 z obrębu 18. 08.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 297/2019Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż dwóch kontenerów mających stanowić Mobilny Dom Kultury w Kaszczorku w Toruniu. 05.07.2019
Zarządzenie PMT 215/2019w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki PGE Toruń S.A. 05.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 94/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.07.2019 r. Nr WGN.6840.1.34.2017.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Częstochowskiej - dz. nr 274/5 i nr 274/6). 05.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 93/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.07.2019 r. Nr WGN.6840.1.49.2017.EK i Nr WGN.6840.1.21.2017.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. rejonu ul. Przelot i Gminnej - ul. Projektowana CLXXXIV 2-23). 05.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 92/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 lipca 2019r. WGN.6840.1.12.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ślusarska 5/4a) 05.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 85/2019Data zgromadzenia: 07.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
05.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr 96/13 i 98/2, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Spacerowej w Toruniu 05.07.2019
Inne dokumenty 19/2019Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do rozpatrywania odwołania od decyzji znak: WAiB.6740.15.5.1.2018.KJ Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu". 05.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 296/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zielona Oaza" – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 04.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 04.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 84/2019Data zgromadzenia: 20.07.2019
Godzina zgromadzenia: 19.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: Bulwar Filadelfijski (nabrzeże bulwaru pomiędzy ulicą Żeglarską a ulicą Mostową )
04.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 82/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 5 września 2018 r. znak: WAiB.6740.12.556.163.2018.MSx o pozwoleniu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: budynki T4 i T5 wraz  z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową zjazdów na terenie przy ul. Targowej 12, 16, 18 w Toruniu (obręb 56, działki nr 253, 252, 145/2, 114, 116/2, 183, przed podziałem działki nr 2/4, 5/4, 5/6, 145/2, 114, 116/2, 183), w zakresie projektu zagospodarowania terenu 04.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 81/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku handlowo – usługowo – ekspozycyjno – magazynowego sieci AGATA wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym miejscami parkingowymi oraz konieczną infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej 15 w Toruniu (obręb 46, działka nr 72/24 – wcześniej, przed podziałem  na podstawie decyzji ZRID z dnia 11.03.2019 r. znak: WAiB.6740.15.12.4.2018MB, część działki nr 72/22) 04.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A