Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8602472
Data (2018-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20006
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 369/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się o przygotowanie oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu” 07.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 368/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych 07.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 367/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania "Zagospodarowanie w nowej aranżacji skweru przy ul. Szczecińskiej". 07.09.2018
Petycje 11/2018Petycja w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 776/17 z 28.12.2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych w zakresie bezpłatnych przejazdów dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. 07.09.2018
Uchwała RMT 927/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 06.09.2018
Uchwała RMT 926/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 lipca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 06.09.2018
Uchwała RMT 925/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 maja 2018r. po uzupełnieniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 924/2018w sprawie nadania nazwy rondo Ludmiły Roszko. 06.09.2018
Uchwała RMT 923/2018w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 06.09.2018
Uchwała RMT 922/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 06.09.2018
Uchwała RMT 921/2018w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 920/2018w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Hurynowicz 12 i nr 8 przy ul. Hurynowicz 18 w Toruniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 919/2018zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 06.09.2018
Uchwała RMT 918/2018w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 917/2018w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia. 06.09.2018
Uchwała RMT 916/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 915/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu. 06.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 366/2018Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilania gwarantowanego oraz urządzeń UPS. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 81/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 80/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych 06.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A