Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9915259
Data (2019-05-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21428
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 2/2019Ogólnopolski mityng pamięci Ireny Szewińskiej U 16 14.05.2019
Patronaty 1/2019Konkurs Przyrodniczo-Techniczny pod hasłem „Od przyrodnika do technika” 14.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 6. sesji RMT. 14.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 14.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 216/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu: 13.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 215/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na ; Opracowanie dokumentacji projektowej dla: a)kotłowni gazowej - wymiana źródła ciepła wraz z automatyką, podziałem na poszczególne obiegi, dostosowaniem pomieszczenia do obowiązujących przepisów we wszystkich branżach. Dokumentacja projektowa powinna zawierać niezbędną przebudowę lub rozbudowę instalacji elektrycznych (silno- i niskoprądowych). b)zabudowę wiatrołapu pod tarasem od strony południowej, c)nowego śmietnika na odpady komunalne i medyczne, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Serafitki”, przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu. 13.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 214/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie nawierzchni grysem dolomitowym na dz.nr. 28/3 obr 17 ul. Wielkie Garbary 1 w Toruniu. 13.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 13.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 62/2019Data zgromadzenia: 9.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, Rynek Staromiejski- płyta zachodnia między Pocztą a Ratuszem i południowa między Ratuszem a Dworem Artusa
Przejście: Rynek Staromiejski-płyta zachodnia i południowa, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, wejście na wschodnią płytę Rynku Nowomiejskiego, obejście wokół Rynku Nowomiejskiego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i powrót tą samą trasą na Rynek Staromiejski
13.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 61/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.05.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.17.2018.Kł,WGN.7125.1.10.2018.Kł,WGN.7125.1.167.2017Kł, WGN.7125.1.123.2017.Kł.7125.1.148.2017.KŁ, WGN.7125.1.19.2018.Kł, WGN.7125.1.180.2017.Kł 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,23 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Buszczyńskich w Toruniu (działki nr 31/11, 31/45, 31/46 oraz części działek nr 31/3, 31/13, 31/42, 31/44, obręb 51) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Toruniu (działki nr 647, 649, 652 oraz części działek nr 196, 651, 655, 666/1, 666/2, 674/1, 674/2, 674/3, 855, 858, obręb 59) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,23 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Kolankowskiego w Toruniu (działki nr 5/6, 5,7, 7/8, 7/12, 7/13, 13/26 oraz części działek nr 13/18, 15/27, 15/29, 15/31, 92/9, 94/13, 95, obręb 59) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu (część działki nr 788, obręb 18 oraz części działek nr 65/1, 65/3, 231, obręb 10) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Waryńskiego w Toruniu (działki nr 25, 61 i część działki nr 16/2, obręb 19 oraz działki nr 185, 217, 218, 219, 220, 229, 230 oraz część działki nr 216, obręb 55) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268, obręb 4 oraz części działek nr 11/5, 16, 102, 118, 150/1, 197, obręb 11) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. gen. Dąbrowskiego, pl. Św. Katarzyny w Toruniu (działki nr 15, 16, 18/2, 60/2, 94/1, 94/2, 95, 106 oraz części działek nr 10, 11/1, 12, 13, 14, 41, 61/2, 64/1, 65/1, 65/2, 81, 96, 103, 105, 107, 131, obręb 18) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.15.1/2019Informuję, że z wniosku Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pełnomocnika Michała Baumgarta z dnia 27 lutego 2019 r., nr w rejestrze organu administracji architektoniczno – budowlanej: l.dz. 2076/2019, uzupełnionego w dniu 15 marca 2019 r., l.dz. 2697/2019 r., została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 maja 2019 r., znak: WAiB.6740.15.3.6.2019 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ulicy Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia” na działkach nr: 319/6, 320/2, 324/5, 324/6 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 324/4), 314/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 314/1), 134, 133/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 133), 147/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 147), 152, 145/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 145/4 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 144, 142 w obrębie 12. 13.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 213/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na stałej obsłudze prawnej Zamawiającego w zakresie realizacji Projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 10.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 212/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek betonowych z oparciem i siedziskiem drewnianym. 10.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A