Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.12.2017
Data (2017-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18474
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 348/2017w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 29.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 138/2017Data zgromadzenia: 3.12.2017r.
Godzina zgromadzenia: 13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul. św.Józefa z ul. Żwirki i Wigury
29.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 644/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa Przedszkola Miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu. 28.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 643/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, w celu rozpoznania rynku, na zakup 1 szt. kopertownicy. 28.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 642/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie prosi o złożenie oferty cenowej na przeglądy okresowe i naprawy samochodu służbowego Urzędu Miasta Torunia w roku 2018. 28.11.2017
Zarządzenie PMT 346/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 28.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 641/2017Biuro Obsługi Urzedu 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: a) Uzupełnienie akumulatorów w zasilaczu Centralnym w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (2 półki akumulatorów – 2 x 4 akumulatory) oraz uzupełnienie akumulatorów w zasilaczu Centralnym w budynku przy ul. Batorego 40 (2 półki akumulatorów – 2 x 4 akumulatory). b) Podłączenie zasilania awaryjnego do czerwonych gniazd przy stanowiskach w Sali dowodów osobistych w budynku przy ul. Batorego 40. Wykonanie zadania opisanego w części a) będzie polegało na rozbudowie zasilacza UPS w budynku przy ul. Sikorskiego 8 w 4 nowe półki akumulatorów (4 x 4 akumulatorów). Odzyskane istniejące w tej lokalizacji 2 półki akumulatorów Wykonawca przetransportuje do zasilacza znajdującego się w budynku przy ul. Batorego 40 i tam zainstaluje je, doposażając istniejący tam UPS. Efektem końcowym będzie wyposażenie zasilacza UPS w lokalizacji Wały gen. Sikorskiego 8 w 4 nowe półki akumulatorów a zasilacza w lokalizacji przy ul. Batorego 40 w dodatkowe 2 używane półki akumulatorów pozyskanych z pierwszej lokalizacji. Zadanie 1 a) – UPS MGE Galaxy 3500 15kVA, s/n: PS1531132554 Zadanie 1 b) – UPS MGE Galaxy 3500 15kVA, s/n: PS1247131747 c) Podłączenie zasilacza UPS w budynku przy ul. Bydgoska 5 wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądu technicznego oraz wymianą istniejących akumulatorów. W celu stwierdzenia ilości istniejących akumulatorów wymagana jest wizja lokalna. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe. 27.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 640/2017Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy przy organizacji Balu Sportowca 2018 połączonego z galą wręczenia nagród laureatom Plebiscytu na „Sportowca Torunia 2017. 27.11.2017
Zarządzenie PMT 345/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 27.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2017Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MSTt 20/630 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (dz. nr 425/9 – obr. 38) 27.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 137/2017Data zgromadzenia:22.12.2017
Godzina zgromadzenia: 16.00 do 18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski w Toruniu
27.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2017Data zgromadzenia:19.12.2017
Godzina zgromadzenia:17.45 do godz. 18.45:
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski w Toruniu
27.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 639/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji doposażenia placu zabaw pn. „Skwer Borowików” między ulicami Kaszubską, Borowiacką i Grunwaldzką na dz. nr 303 i dz. nr 294 obr. 36 w Toruniu 24.11.2017
Uchwała RMT 747/2017w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 23.11.2017
Uchwała RMT 746/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 listopada 2017r. na Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 745/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 744/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 września 2017r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 743/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 września 2017r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 742/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zamówienia, przetargu, zakupu jachtów i łodzi motorowych dla MOSiR. 23.11.2017
Uchwała RMT 741/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta w latach 2013 - 2016 wybrany rok (SIWZ, procedura przetargowa, realizacja) - WOL. 23.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A